Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Datadrivet labb på ICE

D-ICE-projektet, Datadrivet labb på ICE, syftar till att skapa en miljö / arena för data-driven innovation baserad på kompetens, verktyg och beräkningskraft inom RISE. Avsikten är att förbättra förutsättningarna för industri och samhälle att skapa värde baserat på avancerad dataanalys.

Syfte och mål

Projektets syfte är att stärka Sveriges kompetens inom dataanalys och dataanvändning, som är kärnan i digitaliseringen. Syftet är också att möjliggöra nya och värdefulla innovationer baserat på data hos industri och samhällsorganisation med hjälp av den ökande kompetensen och tillgången till avancerade verktyg.

Utmaning

Den digitala transformationen av svenskt och globalt samhälle och industri är en stor utmaning. Kapaciteten att ta hand om förändringen och använda det för globalt tekniskt ledarskap kommer att avgöra svensk konkurrenskraft.

Lösning

Projektets bidrag till att lösa utmaningen består av att bidra till att stärka kompetensen hos industri och samhälle inom användning av databehandling och skapande av innovation genom samverkan mellan industri, samhälle och akademi.

Effekt

Den förväntade effekten av projektet är att skapa framgång och ledarskap inom nya teknologier, innovationer och affärsmodeller för såväl dataägare som dataanalytiker inom svenskt näringsliv och svenska samhällsfunktioner.

Sammanfattning

Projektnamn

D-ICE

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

22 månader

Total budget

2 835 128kr

Partner

Ericsson, Logical Clocks, RISE

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Koordinator