Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Virtuella Värmeverk
Foto: Mattias Vesterlund

Virtuella Värmeverk

Datacenter kan ersätta befintliga värmeanläggningar i ett fjärrvärmesystem, med rätt kylteknik och IT-hårdvara erhålls samma effektintensitet. En testbädd är upprättad för att föra utvecklingen av vätskekylda datacenter framåt. Målsättningen är att kunna skapa överskottsvärme som inte behöver värmepumpar för att kunna användas i ett fjärrvärmenät.

Projektet syftar till att påvisa dom möjligheter och hinder som finns för att övergå från luftkylning till vätskekylning av datacenter och därmed låta datacenter utgöra ett virtuellt värmeverk i fjärrvärmesystemet. Den specifika kostnaden för vätskekylning är normalt dyrare jämfört med traditionella luftkylning men genom att sälja överskottsvärmen som fjärrvärme finns möjligheter för att återbetala den merkostnaden inom några år.

En datainsamling av ett antal befintliga datacenter- och värmeproduktions-anläggningar visar att den specifika effektintensiteten hos ett datacenter i vissa fall kan motsvara en värmeanläggning i ett fjärrvärmesystem. Med dagens utveckling mot mer kraftfulla servrar, HPC och användning av GPU:er kommer effektintensiteten öka och göra datacenter mer konkurrenskraftig och attraktiva som värmekälla. En utvärdering av olika möjligheter för inkopplingar av datacentret till fjärrvärmenätet visar att datacentret kan anslutas som en traditionell värmeproduktionsanläggning. Där vatten från returledningen extraheras och värms för att återföras till framledningen, för att uppnå önskad temperatur justeras flödet genom anläggningen.

Vid ICE datacenter (RISE) forskningsanläggning har en testbädd upprättats som möjliggör utvärdering och utveckling av vätskekylningstekniker och produkter. Anläggningen är inkopplad till fastighetens tappvarmvatten- och varmvatten-cirkulationssystem på samma sätt som en tänkbar värmeproduktionsanläggning. Högsta uppnådda temperatur på överskottsvärmen är 72 °C vid labbtest vilket är lämpligt för ett 4:e generationens eller ett lågtemperat fjärrvärmesystem. För att vidare uppgradera till högtempererad fjärrvärme behövs enbart ett litet värmepumpssteg jämfört med att lyfta från 35 °C vilket är normalfallet för ett luftkylt datacenter.

För att öka implementeringen av vätskekylning hos datacenterägare för värmeåtervinning är dom största hindren; merkostnad för dyrare teknik, kunskap om teknikens egenskaper, avsaknad av samarbetsmodeller och ägaransvars-fördelning mellan datacenterägaren och mottagaren av överskottsvärmen.

Slutrapport

Sammanfattning

Projektnamn

VIRPP

Status

Avslutat

Region

Region Norrbotten

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

40 månader

Total budget

742´000

Finansiärer

Energiforsk

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Mattias Vesterlund

Kontaktperson

Mattias Vesterlund

Projektledare

+46 10 228 44 41

Läs mer om Mattias

Kontakta Mattias
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.