Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Smart DC med mikronät
Foto: Mattias Vesterlund

Smart integration av elnät, mikronät och datacenter

Antalet datacenter och energianvändning växer på grund av det ökande behovet av databehandling. Det behövs metoder för att göra datacenter och mikronät med förnyelsebar energi mer flexibla och optimerade.

Antalet datacenter och energianvändning växer på grund av det ökande behovet av databehandling. Det behövs metoder för att göra datacenter och mikronät med förnyelsebar energi mer flexibla och optimerade.

I det här projektet vill vi studera hur olika abonnemang och tariffer påverkar driften av ett AI-kontrollerat mikronät bestående av solceller, batterier och en last som utgörs av ett datacenter.

Vi vill också optimera datacenter med nya strategier för styrning av el, last och kyla baserat på kunskap om elnät och mikronät. Dessutom vill vi utveckla självoptimerande lösningar.

Slutligen även utveckla smarta tariffer genom AI som gynnar både datacenter-, mikro- och el-nätägaren. Med bättre samspel kan nyttjande-graden av el-nätet ökas.

Med forskningen stödjs elnät, mikronät och datacenter med metoder för transformation av energisystemet. Med energi och data science kompetenser på RISE ICE datacenter främjas interdisciplinärt samarbete och demonstreras lösningarna för industrin.

Sammanfattning

Projektnamn

Smarta datacenter med mikronät

Status

Avslutat

Region

Region Norrbotten

RISE roll i projektet

Projektledare och koordinator

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

2 175 724

Finansiärer

Energimyndigheten, Energiforsk

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Mattias Vesterlund

Kontaktperson

Mattias Vesterlund

Projektledare

+46 10 228 44 41

Läs mer om Mattias

Kontakta Mattias
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.