Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Innovativa Energieffektiva VäxtHus

Innovativa energieffektiva växthus

Vi vill genom nyttjandet av överskottsvärme skapa förutsättningar för hållbar och konkurrenskraftig växthusodling i Sverige genom att i större utsträckning använda lågtempererad värme från andra verksamheter. Projektet genomförs i samarbete med ledande aktörer på markaden och där RISE utgör koordinator.

Lågtempererade restenergier är i dag en underutnyttjad resurs i samhället trots stor tillgång. I projektet kommer växthus att studeras, då de har behov av mycket energi samt har tillgång till stora värmeöverförande ytor . Det gör nyttjandet av termiska energikällor med låga temperaturer intressant. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för hållbar och konkurrenskraftig växthusodling i Sverige genom synergier mellan olika branscher och tekniker. Som möjliggörare föreslås ett nytt koncept, som utvecklas för växthusodling, där energi- och odlingseffektivitet samspelar. Genom att utvärdera konceptet avser projektet att besvara frågeställningar om hur energieffektiv teknik för växthus dels kan minska energibehovet, samt använda sig av lågtempererade energikällor, i kombination med värmeåtervinning, samtidigt som klimatet i växthuset styrs så odlingskapaciteten och CO2-gödsling förbättras.

Slutrapport (pdf, 2.14 MB)

Sammanfattning

Projektnamn

IEVH

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare och koordinator

Projektstart

Varaktighet

1,5 år

Total budget

2 233 000

Partner

Enrad AB, Härnösand Energi & Miljö ab, Peckas Naturodlingar AB, Provolitans OY, Luleå Tekniska Universitet

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
7.Hållbar energi för alla
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Mattias Vesterlund

Kontaktperson

Mattias Vesterlund

Projektledare

+46 10 228 44 41

Läs mer om Mattias

Kontakta Mattias
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.