Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Digital Earth Sweden

Rymdstyrelsen och RISE samarbetar med det gemensamma målet att bidra till ökad samhällsnytta och innovation med utgångspunkt från ovanifråninformation om Jorden, så kallad Jordobservationsinformation. Samarbetet initierades hösten 2020 och vi startar nu det sjunde projektet inom samarbetet.

RISE utgör värd för den svenska hubben för rymddata, initerat 2019 i ett Vinnova-finansierat projekt "Natonellt Rymddatalabb" (Rymdstyrelsen, RISE, Luleå Tekniska Universitet och AI Sweden). Från oktober 2021 tilll oktober 2023 finansierar Vinnova fortsatt utveckling av rymddatalabbet, samma konsortium som tidigare.  

I en omvärld under snabb förändring och med stora samhällsutmaningar främjar långsiktiga samarbeten stabilitet. RISE och Rymdstyrelsen samverkar kring en plattform för forskning och utveckling av metoder för analys och tillgängliggörande av rymddata för att tillsammans möta de långsiktiga utmaningar som samhället står inför och stärka kunskapen och förmågan hos svenska myndigheter samt stärka konkurrenskraften hos svenska småföretag inom dataexploatering, AI och tjänsteutveckling. För mer info om ekosystemet kring rymddatalabbet se spacedatalab.se samt digitalearth.se

Nationellt rymddatalabb syftar till att bli en del av ett europeiskt system för analys av jordobservationsdata. Det utgör den svenska noden i Europeiska rymdorganet ESA:s Collaborative Ground Segment. Syftet med Nationellt rymddatalabb är att ta fram AI-metoder för analys av rymddata, vara en nationell resurs för analys av rymddata, forska kring hantering och användning av rymddata och att tillgängliggöra bearbetningar av rymddata i samverkan med svenska myndigheter, utifrån deras behov. 

 

Sammanfattning

Projektnamn

Digital Earth Sweden

Status

Pågående

Region

Utanför Sverige

RISE roll i projektet

Managment of the projects/portfolio

Projektstart

Varaktighet

7 år

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald

Kontaktperson

Tobias Edman

Enhetschef

+46 10 228 48 87

Läs mer om Tobias

Kontakta Tobias
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.