Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Elnät

Frekvenstjänster för elnätet från HPC-datacenter

Syftet med projektet är att visa och beskriva hur HPC datacenter kan agera för att avlasta elnätet vid effektbehovstoppar och snabbt bidra till flyttad elanvändning

Det finns idag ett antal flexibilitetsmarknader i Sverige vars syfte är att säkerställa att det finns tillgänglig effekt i elnäten som snabbt kan sättas in vid oförutsedda frekvensavvikelser. FCR-D och FFR är två av dessa instrument. 

HPC-datacentersektorn behöver nya lösningar som kan bidra till att flytta elanvändningen till rätt tider på dygnet så att elsystemet kan avlastas. Utöver FFR och FCR-D kan så kallad peakshaving användas, dvs att aktivt planera datacentrets last så att elkonsumtion under dygnstoppar minskas. Dessa lösningar behöver utforskas, så att vi snarast kan dra nytta av dem i omställningen mot ökad hållbarhet inom samhället.

Effekten datacentret använder från nätet kan begränsas via tre övergripande metoder.

  1. Stoppa, hela eller delar av beräkningarna. 
  2. Minska effekten genom att styra CPU- och serverfrekvenser så att de går in i ett lågfartsläge (“klocka ned”). 
  3. Koppla bort hela eller delar av datacentret via UPS-systemet. 

Totalt i Sverige hos universitet, institut, stora företag och hos några datacenteroperatörer uppskattas eleffekten för HPC maskiner vara ca 10 MW om ASIC/GPU kluster för kryptovalutor undantas. Målet med insatsen är att beräkna total möjlig effekt som kan uppnås, utveckla lösningar för HPC anläggningar, beskriva dessa i en rekommendation, implementera och demonstrera ett urval av metoderna i RISE ICE GPU-kluster med storleken ca 100 kW.

Sammanfattning

Projektnamn

Frekvenstjänster för HPC-datecenter

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektkoordinator

Projektstart

Varaktighet

10 months

Partner

Vattenfall, Vertiv, KTH, Akademinska Hus

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
Jeanette Petersson

Kontaktperson

Jeanette Petersson

Ingenjör forskning

+46 70 180 17 47

Läs mer om Jeanette

Kontakta Jeanette
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tor Björn Minde

Kontaktperson

Tor Björn Minde

Enhetschef

+46 70 624 29 59

Läs mer om Tor Björn

Kontakta Tor Björn
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.