Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
RISE ICE EDGE Microgrid
Foto: Mattias Vesterlund

Datacenter Mikronät Interaktion med lokalt el-nät

Genom smart användning av solceller, batterilager och kyl-lager finns möjligheter för att ändra ett datacenters effektuttag, och med det fungera som effektbalanserar och hjälp till att stärka det lokala elnätet. Batteri-och kyl-lagret kan användas när elpriset är högt och laddas när elpriser är lågt, vilket ofta speglar nätets belastningsgrad.

Projektet DMI syftar till datacenter drift med både lokal strömförsörjning genom solpaneler och ström från el-nätet. Även om det finns stora miljö- och socioekonomiska fördelar genom att öka mängden förnybar elproduktion ökar den växande mängd intermittenta kraftkällor behovet av proaktiv belastnings- och effektbalansering. I ett datacenter, där drift av servrar och kylsystem står för huvuddelen av strömförbrukningen, finns möjligheter att balansera kraven och genom att flytta lasten i tid.

Projektet kommer att utvärdera och testa möjligheterna med lokal termisk lagring för att förhindrad de höga toppbelastningar som uppkommer på grund av kylning. Till exempel kan kylt vatten produceras under perioden då elbehovet är lågt, vilket sedan ska användas när elbehovet på nätet är högt.

Sammanfattning

Projektnamn

DMI

Status

Avslutat

Region

Region Norrbotten

RISE roll i projektet

Projektpart

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

3 013 725

Partner

Energimyndigheten, ABB, EON, Vattenfall, Acon

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
Mattias Vesterlund

Kontaktperson

Mattias Vesterlund

Projektledare

+46 10 228 44 41

Läs mer om Mattias

Kontakta Mattias
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.