Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Projekt på ICE Datacenter

I vårat uppdrag ingår det att vara en drivkraft och en resurs för offentligt finansierade forskningsprojekt, både på nationell och internationell nivå.

Dessa projekt genomförs i nära samarbete med våra industripartners såväl som akademia och spelar en viktig roll för att säkra vår främsta position inom hållbara och effektiva datacenterlösningar, molnapplikationer och dataanalys. 

Lista på projekt:

Autonomous Datacenters for Long Term Deployment (pågående)

Arctiq Data Center (pågående)

Baltic Large-Scale Computing (pågående)

Nationellt rymddatalabb (pågående)

Nationellt rymddatalabb (EXT) (pågående)

ICE Edge (pågående)

Integrerade solpaneler på prefabricerade byggnader (pågående)

D-ICE Datadrivet labb på ICE (pågående)

Datacenter för växthusodling (pågående)

Datacenter Mikronät Interaktion med lokalt el-nät (avslutat)


Relaterat

Projekt

Arctiq Data Center

Arctiq-DC syftar till att stärka den regionala datacenter-branschens produkter, tjänster, lösningar och erbjudande till kunder utanför regionen, nationellt eller internationellt.
Projekt

Nationellt Rymddatalabb (Ext)

Rymdstyrelsen och RISE utökar sitt samarbete med det gemensamma målet att expandera det nationella Rymddatalabbet. Det här projektet är det initiala projektet inom samarbetet.
Projekt

Datacenter för växthusodling

Vi vill undersöka de tekniska och socio-ekonomiska förutsättningarna för att använda spillvärme från datacenter för året runt odling i sub-arktiskt klimat. På det sättet skapa ett mer hållbart samhälle där spillvärme tas tillvara …
Projekt

ICE Edge LTU

ICE Edge syftar till att utveckla ett koncept och prototyp av en ny typ av hållbar energi- och beräkningseffektiv plattform för edge-kapacitet till tex. Artificell Intelligens (AI) applikationer. Den består av både edge hårdvaruno…
Projekt

Datacenter Mikronät Interaktion med lokalt el-nät

Genom smart användning av solceller, batterilager och kyl-lager finns möjligheter för att ändra ett datacenters effektuttag, och med det fungera som effektbalanserar och hjälp till att stärka det lokala elnätet. Batteri-och kyl-la…
Projekt

Datadrivet labb på ICE

D-ICE-projektet, Datadrivet labb på ICE, syftar till att skapa en miljö / arena för data-driven innovation baserad på kompetens, verktyg och beräkningskraft inom RISE. Avsikten är att förbättra förutsättningarna för industri och s…
Projekt

Baltic Large-Scale Computing

Tech-innovatörer, affärsutvecklingsorganisationer och Science Park´s från 8 europeiska länder samarbetar med att utveckla en storskalig digital infrastruktur. Plattformen är avsedd för IT-utvecklare/användare som behöver tillgång…
Projekt

Nationellt Rymddatalabb

Projektet syftar till att skapa en gemensam plattform för integration av analysfärdiga data med fokus på rymddata samt vara en nationell kunskapsnod för analys av rymddata. Det finns ett stort behov av nationell samordning inom fr…