Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Referensanläggningar

Testanläggningar, pilotprojekt och demonstrationsprojekt - kärt barn har många namn, men det är avgörande att vi inte bara pratar om teoretiska koncept utan faktiskt genomför och utvärderar verkliga anläggningar. 

Genom att bygga faktiska strukturer, såsom gator, industriområden och parkeringsytor, och följa deras funktion över tid får vi konkreta resultat och erfarenheter som är ovärderliga för att utveckla framtidens hållbara lösningar.

Det är av yttersta vikt att dessa anläggningar inte bara finns i enstaka miljöer utan att de sprids över olika klimatzoner, anläggs på varierande markförhållanden och utsätts för olika trafikbelastningar. På så sätt kan vi samla in så mycket information och kunskap som möjligt för att förstå hur olika faktorer påverkar hållbarheten och funktionen hos våra infrastrukturlösningar.

Vi är involverade i flera referensprojekt där vi aktivt arbetar med att bygga, dokumentera, följa upp och kommunicera erfarenheterna från dessa anläggningar. Just nu arbetar vi med följande referensanläggningar:

  • Trelleborgs hamn
  • Malmö stad
  • Umeå Energi
  • Helsingborg, i samarbete med NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB)
  • Tekniska Verken i Linköping
  • Uppsala kommun

Genom att samarbeta med dessa aktörer och genomföra projekt i olika delar av landet får vi en bred och mångsidig kunskapsbas som kommer att vara till nytta för framtida hållbara stadsutvecklingsprojekt.

Björn Schouenborg

Kontaktperson

Björn Schouenborg

Filosofie doktor

+46 70 520 25 51

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.