Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Klimatpåverkan

Inom cirkulära ekonomier är det avgörande att värdera olika parametrar för att säkerställa hållbara och miljövänliga system. Vi strävar efter att bistå kommuner med underlag för att göra välgrundade och hållbara upphandlingar som bygger på principerna för cirkulär ekonomi.

Vi förespråkar en enkel och transparent metod där kommuner kan jämföra olika materialval utifrån deras klimatpåverkan. Vårt mål är att underlätta för kommuner att göra rätt val genom att tydligt visa vilken klimatpåverkan olika material har i jämförelse med traditionella alternativ.

Vi fokuserar på material som krossad betong/rivningsbetong, krossad asfalt, fräsasfalt och slaggrus från avfallsförbränning. Genom att genomföra livscykelanalyser för dessa material kan vi identifiera deras totala klimatpåverkan och jämföra dem med traditionellt krossberg för olika typer av byggnader.

Hänsyn tas inför faktiska scenarier genom att inkludera transport av material till våra testanläggningar för att få en korrekt bild av dess klimatpåverkan. Vår analys omfattar även en bedömning av hur material som inte används i byggprojekten hanteras, inklusive möjligheten till deponering.

Genom att tillhandahålla denna vägledning och underlag kan kommuner fatta informerade beslut som främjar hållbara byggprojekt och minskar den totala klimatpåverkan.

Björn Schouenborg

Kontaktperson

Björn Schouenborg

Filosofie doktor

+46 70 520 25 51

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.