Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Miljöpåverkan

När det handlar om att bedöma miljöpåverkan av cirkulära material är det avgörande att förstå om materialet klassificeras som en produkt eller avfall. 

Klassificering om materialet är en produkt eller ett avfall avgör vilken lagstiftning som ska tillämpas och vilka åtgärder som krävs för att säkerställa en hållbar hantering. 

  • Material som klassificeras som produkter kräver märkning och tillhandahållande av detaljerade faktablad för användare. 
  • Material som klassificeras som avfall kräver en grundlig bedömning av dess potentiella hälso- och miljöpåverkan.

Många cirkulära material, till exempel slaggrus, betraktas ofta som avfall och kräver tillstånd från relevanta miljömyndigheter för att användas. Genom att ett anmälningsförfarande genomförs för att få tillstånd, bedöms risken för negativ påverkan på människors hälsa och miljön som låg.

Bedömning av miljöpåverkan

För att bedöma den potentiella miljöpåverkan genomförs lokala riskbedömningar, och platsspecifika riktvärden (PSRV) fastställs för att säkerställa att materialet inte överskrider acceptabla nivåer av påverkan. Ytterligare åtgärder kan krävas för att övervaka och säkerställa skyddet av grundvatten, särskilt på platser där riskerna för förorening är höga.

Genom att följa dessa riktlinjer och vidta lämpliga åtgärder kan användningen av cirkulära material genomföras på ett ansvarsfullt sätt som minimerar miljöpåverkan och främjar en hållbar cirkulär ekonomi.

Björn Schouenborg

Kontaktperson

Björn Schouenborg

Filosofie doktor

+46 70 520 25 51

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.