Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Tillstånds- och anmälningsprocesser

I Sverige uppmuntrar miljölagstiftningen till cirkulärt byggande, vilket innebär att material och resurser återanvänds och återvinns så långt det är möjligt. Trots detta stöter vi på hinder när det kommer till tolkningen av lagstiftningen av de myndigheter som utfärdar tillstånd. 

Regelverket för tillståndsansökningar och anmälningsplikt är komplext och tillvägagångssätten varierar över landet, vilket skapar utmaningar för att driva cirkulära byggprojekt på lika villkor.

För att adressera dessa hinder arbetar vi aktivt med att analysera tillståndsprocesserna, identifiera vanliga frågor och samla fakta. Vi håller också på att utveckla en FAQ och informationsblad om olika cirkulära material. Dessutom planerar vi att erbjuda utbildning för miljöhandläggare för att öka enhetligheten i bedömningarna över olika kommuner och regioner. Vårt mål är att göra utfallet av tillståndsansökningar och anmälningar mer förutsägbart och att korta ned processerna för att främja cirkulärt byggande i Sverige.

Björn Schouenborg

Kontaktperson

Björn Schouenborg

Filosofie doktor

+46 70 520 25 51

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.