Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Affärsmodeller

I dagens samhälle är det tyvärr alltför vanligt att värdefulla resurser går till spillo. Trots befintliga regelverk är det ofta affärsmodellerna som styr och leder till att material hamnar på deponi istället för att användas på ett hållbart sätt. 

Vi arbetar aktivt med att utforska olika sätt för aktörer inom affärsekosystemet att omvandla bortkastat värde till lönsamma affärsmöjligheter. Genom att främja användningen av material som krossad betong, fräsasfalt och slaggrus som ballast i nya konstruktioner, strävar vi efter att skapa en cirkulär ekonomi där material används långsiktigt och undviker att bli avfall.

Vi inser dock att det finns hinder på vägen mot ett mer hållbart byggande. Många konstruktörer och inköpare är inte vana vid att arbeta med cirkulerade eller sekundära material. De kan vara osäkra på om materialet uppfyller de tekniska och miljömässiga krav som krävs, eller helt enkelt inte veta hur de ska gå tillväga för att specificera eller beställa det.

För att adressera dessa utmaningar håller vi på att utveckla en omfattande handbok som kommer att sammanställa relevant information och ge praktisk vägledning för aktörer inom byggbranschen. Genom att öka kunskapen och förenkla processerna hoppas vi underlätta för fler att ta steget mot mer hållbara byggprojekt.

Vi är övertygade om att en cirkulär ekonomi och hållbart byggande är nyckeln till en mer hållbar framtid. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vårt arbete eller om du är intresserad av att samarbeta för att främja hållbart byggande i Sverige och globalt. Tillsammans kan vi göra verklig skillnad och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Björn Schouenborg

Kontaktperson

Björn Schouenborg

Filosofie doktor

+46 70 520 25 51

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.