Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Om Applikationscenter för additiv tillverkning

När additiv tillverkning introducerades på 1980-talet hyllades det som starten på "den tredje industriella revolutionen". Under de senaste årtiondena har vi bevittnat imponerande tekniska framsteg. För att tillgängliggöra teknologin och stötta företag i införandet av den, gick RISE samman med industri och akademi och grundade Applikationscenter för additiv tillverkning (AM-center). Genom att samarbeta med aktörer inom hela ekosystemet för additiv tillverkning strävar vi efter att underlätta övergången till en hållbar industri.

Centret har vuxit snabbt sedan starten 2021, och rymmer nu ett brett utbud av expertis och utrustning. Tillsammans med våra partnerföretag har vi engagerat oss i projekt som rör allt från innovativa modelleringsstrategier till samspelet mellan flexibilitet och robusthet i olika additiva tillverkningsprocesser. Vi har utforskat möjligheterna med robotstyrd AM, hittat metoder för att hantera utmaningar inom efterbearbetning och undersökt potentialen för massproduktion i olika material. Ändå har vi bara skrapat på ytan.

Från vetenskap till industrinytta

Som ett forskningsinstitut grundar vi allt vi gör på vetenskap, vilket är varför vårt samarbete med akademiska institutioner över Sverige och Europa är av stor betydelse. Genom Applikationscenter för additiv tillverkning riktar vi vår uppmärksamhet mot omvandlingen av vetenskap till konkret industrinytta. I många fall innebär denna process ett nära samarbete med våra partner och kunder.

RISE strävar efter att hjälpa alla industrier, offentliga aktörer och företag som vill fördjupa sin kunskap inom additiv tillverkning och utforska olika lösningar för att stärka sin organisations hållbarhet och konkurrenskraft.

Fakta

Applikationscenter för additiv tillverkning drivs av RISE tillsammans med centrets partner från industri och akademi, med stöd från Västra Götalandsregionen, Vinnova och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Centret är fysiskt beläget hos RISE i Mölndal, men nyttjar hela forskningsinstitutets expertis och kunskap.

EU, Vinnova, VGR
Foto: AM-center
Marie-Louise Bergholt

Kontaktperson

Marie-Louise Bergholt

Fokusområdesledare för Digitalisering inom industrin / Co-director Application Center for Additive Manufacturing

+46 10 516 60 85

Läs mer om Marie-Louise

Kontakta Marie-Louise
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.