Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Högtemperaturkorrosion

Additivt tillverkade materialets (AM) oxidationsegenskaper utvärderas vid olika temperaturer (>300°C) med hjälp av oxidtjockleksmätningar och viktförändringar efter labbexponering. Provningen kan göras i luft eller reaktiv gas beroende på applikation.

Syfte

Oxidationsprovning ger information på hur snabbt, hur tjockt och hur stabilt oxidlager bildas på metalliska legeringar vid höga temperaturer. Hög oxidationshastighet innebär att metallen snabbt konsumeras och omvandlas till en metalloxid (korrosionsprodukt). Detta kan ha en direkt påverkan på de mekaniska och strukturella egenskaperna av komponenter. Oxidationshastigheten för AM-material kan skilja sig från den för samma konventionellt tillverkade material på grund av AM-materialens komplexa mikrostruktur och därför behövs en separat utvärdering. Labbprovningen vi erbjuder kvantifierar oxidationsmotståndet för ert material i en miljö som vanligen liknar den i applikationen. 

Metod

Provkuponger placeras i en rörugn som värms upp till önskad temperatur. Syntetisk luft eller annan aktiv gas flödas igenom röret. Proverna vägs före och efter exponering för att mäta viktförändring och tjockleken mäts för att utvärdera tjockleksförändring pga oxidation.  

Det finns även möjlighet att belägga proverna med salter eller andra förväntade korrosiva beläggningar från applikationen för att bedöma deras påverkan. Termisk cykling går att tillägga till de isotermiska testerna för att utvärdera effekten av varierande temperatur. 

Oxiden eller korrosionsprodukterna kan sedan analyseras vidare med mikroskopi och kemiska karakteriseringsmetoder för att få bättre förståelse för korrosionsmekanismen. 

Leveranser

En rapport med data summerad i grafer samt resultat av beräknade oxidationshastighet. 

Beställning

Beställ via kontaktpersonen nedan

Fakta

Tjänst

Oxidationsprovning av additivt tillverkade material

Område

Additiv tillverkning, Korrosion

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Rikard Norling

Kontaktperson

Rikard Norling

Forsknings och affärsutvecklare

Läs mer om Rikard

Kontakta Rikard
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.