Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Materialanalys med SEM

Med hjälp av svepelektronikmikroskopi (SEM) i kombination med energidispersiv röntgenspektroskopi (EDS) och diffraktion från bakåtspridda elektroner (EBSD) har vi möjlighet att karakterisera yt- och kristallstruktur samt sammansättning av de flesta typer av material, såsom metaller och keramer och även organiska material som polymerer.

Inom RISE har vi flera svepelektronmikroskop som lämpar sig för olika typer av prover och analyser. Utöver materialkarakterisering kan vi bistå med tjänster inom produkt- och processutveckling. samt fel- och skadeanalys av industriella applikationer.

Fältemissions-SEM ger unika möjligheter att undersöka materialets ytstruktur med mycket hög förstoring och upplösning. Med lågvakuum-SEM kan vi undersöka i princip alla typer av material förutom vätskor, ofta med mycket enkel provpreparering. Dessutom finns möjlighet till kvantitativ elementaranalys och kristallstrukturanalys med hög precision med hjälp av EDS respektive EBSD.

Med några av de bästa analysverktygen kombinerat med vår breda kompetens och mångåriga erfarenhet utför vi både kortare konsulttjänster och avancerade forskningsuppdrag för den tillverkande och produktutvecklande industrin. Målet är alltid att ge största möjliga industrinytta.

Grundämnesanalys – EDS

Energidispersiv röntgenspektroskopi (EDS) är ett effektivt sätt att genomföra grundämnesanalys.  Metoden är enkel, snabb och (oftast) oförstörande. Bara på några sekunder kan man få information om vilka grundämnen som förekommer samt i vilka ungefärliga halter. Genom att analysera under längre tid förbättras noggrannheten i mätningen, vilket kan vara av intresse för beräkning av den relativa materialsammansättningen.

Analys av faser och kristallorienteringar – EBSD

Diffraktion från bakåtspridda elektroner (EBSD) ger kristallografisk information i varje analyserad punkt, såsom kristallstruktur, förekommande faser, kristall/kornorientering, etc. Utvärdering av uppmätt data kan dessutom visa lokal deformationsgrad, medelkornstorlek och kornstorleksfördelning, analys av korngränser, etc. Eftersom analysmetoden är diffraktionsbaserad, så är en förutsättning att det analyserade materialet är kristallint och har tillräckligt hög densitet. Metoden är väl lämpad för att till exempel studera material/legeringar som förekommer i olika faser (med olika kristallstruktur), men som har samma kemiska sammansättning.

Mer information

Produktblad SEM (pdf, 458.23 kB)

Produktblad EDS (pdf, 987.79 kB)

Produktblad EBSD (pdf, 727.47 kB)

Produktblad jonetsning (pdf, 1007.22 kB)

Kristina E Lindgren

Kontaktperson

Kristina E Lindgren

Forskare

+46 10 228 41 92

Läs mer om Kristina E

Kontakta Kristina E
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Värmebehandling av stål

Värmebehandling är en kritisk process för att ge komponenter i metalliska material rätt egenskaper. RISE erbjuder tillämpad forskning, utveckling, utbildning och uppdrag inom värmebehandling med specialistkunskaper i glödgning, hä…
Expertis

Ytbehandling

Hur påverkas en lackerad yta av fläckar med fett eller oxider? Ytbehandling av olika material blir allt viktigare för process- och produktutveckling. På RISE har vi kunskap, resurser och kompetens att både ytbehandla och utvärdera…
Expertis

Material- och felanalys elektronik

I dagens mycket snabba utveckling inom material- och teknikområdet är risken stor att allt fler fel och misstag begås vid tillverkning av elektronikprodukter. Detta kan bli mycket kostsamt om det inte upptäcks i tid.
Test & demo

Additiv tillverkning

Möjlighet till testning av additiv tillverkning eller 3D-printing i metall, komposit, polymer och även sand för tillverkning av gjutformar. Inkluderar hela kedjan från beredning till verifiering och efterkontroll.
Expertis

Textil provning, certifiering och kemisk

Ackrediterat enligt ISO 17025 och i ett av norra Europas mest omfattande textillaboratorier erbjuder RISE materialkunskap, utvärdering, utveckling, rådgivning och fler än 400 kemiska, mekaniska och fysikaliska testmetoder för att …
Expertis

Mekanisk provning av plast

Mekaniska egenskaper hos plast och plastkompositer är avgörande för funktionen i olika tillämpningar och visar om man lyckats med materialval, sammansättning eller haft rätt parametrar under formning. Provning av mekaniska egenska…