Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Fiberdimensioner viktigt för massakvaliteten

Att karaktärisera massa involverar ofta en noggrann analys av fibersammansättningen i en fibermätare för att kontrollera massans kvalitet. Denna process är av stor vikt både inom forskningsprojekt och utvecklingsprojekt inom process och produkt.

Syfte

Fiberanalys är en kritisk komponent inom massa- och pappersindustrin då den ger insikter i massans sammansättning och egenskaper. Genom att noggrant undersöka fibrernas längd, diameter, curl, coarseness, och andra karakteristika kan man bedöma massans prestanda och lämplighet för olika tillämpningar. Fiberanalysen ger också värdefull information om massans bearbetningsbarhet, arkningsegenskaper, samt dess förmåga att hålla ihop och producera en högkvalitativ slutprodukt.

Inom forskningsprojekt används fiberanalys för att utforska nya material och processer samt för att förstå hur olika faktorer påverkar massans egenskaper. Det kan handla om att studera effekterna av olika kemikalier, temperaturer, eller mekaniska behandlingar på fiberstrukturen och därigenom massans kvalitet. Denna kunskap är avgörande för att utveckla mer effektiva och hållbara produktionsmetoder och för att förbättra produkternas prestanda.

Likaså är fiberanalysen en oumbärlig del av utvecklingsprojekt inom process- och produktutveckling. Genom att kontinuerligt övervaka och analysera fiberegenskaperna kan man identifiera potentiella förbättringsområden i produktionsprocessen och vidta åtgärder för att optimera massans kvalitet och effektivitet. Detta är särskilt viktigt för att möta marknadens krav på högkvalitativa produkter och för att säkerställa att företaget förblir konkurrenskraftigt på lång sikt.

RISE driver många projekt med olika typer av råvaror, vilket ställer höga krav på fiberanalysatorn. Efter en mild delignifiering av materialet kan vi till exempel mäta ved och ettåriga växter som utgångsmaterial. Därefter använder vi naturligtvis analysatorn för att undersöka massor efter olika processsteg i fabrikerna och även för motsvarande massor som framställs i laboratoriet.

De vanligaste egenskaperna hos fibrer inkluderar fiberlängd, fibercurl, fibercoarseness och fiberbredd, samt finmaterial som spet och kinks. Det är också möjligt att få fördelningar av varje egenskap som ett slags fingeravtryck för massan.

Metoder, instrument och expertis

PulpEye Fiberanalysator är en avancerad och högpresterande analysenhet som används inom massa- och pappersindustrin för att karaktärisera och analysera fibrer. Den är utformad för att ge detaljerad information om fibrernas egenskaper och sammansättning, vilket är avgörande för att bedöma massans kvalitet och prestanda.

En av de främsta funktionerna hos PulpEye Fiberanalysator är dess förmåga att mäta flera parametrar samtidigt, vilket ger en snabb och omfattande bild av massans sammansättning. Denna simultana mätning möjliggör en effektiv och noggrann analysprocess, vilket sparar tid och resurser för tillverkarna.

Genom att använda olika avancerade tekniker, såsom bildanalys och ljusspridningsmetoder, kan PulpEye Fiberanalysator mäta egenskaper som fiberlängd, fiberbredd, fibrer med olika kvaliteter (till exempel primära och sekundära fibrer), fibercurl, fibercoarseness och fördelningen av finmaterial såsom spet och kinks. Dessutom kan enheten generera detaljerade rapporter och diagram som visar resultaten på ett lättförståeligt sätt.

En annan fördel med PulpEye Fiberanalysator är dess flexibilitet och anpassningsbarhet till olika produktionsmiljöer och krav. Enheten kan integreras i befintliga processer och styrsystem och kan användas både i laboratoriemiljö och direkt på produktionslinjen för att övervaka och optimera massans kvalitet i realtid.

Genom att erbjuda en snabb, noggrann och mångsidig lösning för fiberanalys spelar PulpEye Fiberanalysator en viktig roll i att stödja tillverkare inom massa- och pappersindustrin för att säkerställa högkvalitativ produktion och förbättra effektiviteten i produktionsprocessen.

Expertis

RISE har en betydande expertis inom fiberlära och massakunskaper, vilket stärks av långvarig erfarenhet inom process- och produktutveckling. Genom årtionden av forskning och praktisk tillämpning har RISE etablerat sig som en ledande aktör inom massa- och pappersindustrin.

Med avancerad kunskap om fibersammansättning, struktur och egenskaper kan RISE tillhandahålla omfattande analyser och bedömningar för att säkerställa högkvalitativa produkter och effektiva produktionsprocesser. Dessutom har RISE en djup förståelse för de olika stegen i massa- och pappersproduktionen, vilket gör det möjligt att erbjuda skräddarsydda lösningar och rådgivning för att optimera och förbättra produktionsmetoder.

RISEs erfarenhet sträcker sig över ett brett spektrum av industriella tillämpningar och teknologier, vilket gör dem väl rustade att möta utmaningar och driva innovation inom massa- och pappersindustrin. Genom att integrera ny forskning och teknik i sina projekt och samarbeten strävar RISE ständigt efter att vara i framkant av utvecklingen och att främja hållbara och effektiva produktionsmetoder.

I kombination med sin gedigna kunskap och erfarenhet utgör RISE en pålitlig partner för företag inom massa- och pappersindustrin som söker expertis och stöd för att förbättra sin verksamhet och uppnå sina mål.

Leverans

RISE erbjuder en rapport som inkluderar data i Excel-format och relevanta bilder och diagram. Den är noggrant sammanställd med hjälp av standardmetoder för utförda analyserna. Rapporten innehåller även en bedömning av mätosäkerheten för att säkerställa tillförlitligheten hos de presenterade resultaten. Alla relevanta parametrar som är av betydelse för den specifika analysen tas med för att ge en fullständig bild av situationen. Dessutom inkluderas detaljerade kommentarer och förklaringar för att ge ytterligare insikt och förståelse för de presenterade data. 

Beställning

Beställning via kontaktperson längst ner på sidan.

Beställningsformulär (pdf, 218.93 kB)


Tjänst

Fiberdimensioner viktigt för massakvaliteten i process och produkt

Fältmätning

Tillgänglig

Standarder

RISE har förmågan att utföra kartläggning eller massauttag direkt i fabriksmiljöer med hög precision och effektivitet. Genom att använda specialiserad utrustning och erfaren personal kan RISE säkerställa noggranna och pålitliga resultat som möter specifika behov och krav från industripartners.

Med välutvecklade protokoll och metodiker kan RISE samla in representativa prover från olika delar av produktionslinjen för att få en heltäckande förståelse för massans sammansättning och egenskaper. Detta inkluderar att ta prover från råvaruingången, olika processsteg och slutprodukten för att identifiera eventuella variationer eller problemområden som kan behöva åtgärdas.

RISE:s förmåga att utföra kartering eller massauttag i fabrik är en värdefull resurs för företag inom massa- och pappersindustrin som vill optimera sin produktionsprocess och säkerställa högkvalitativa produkter. Genom att tillhandahålla detaljerade analyser och rekommendationer baserade på insamlade data kan RISE hjälpa företag att identifiera och lösa problem och förbättra sin verksamhet på ett effektivt sätt.

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveransen av resultat är schemalagd baserat på vår orderstock och omfattningen samt komplexiteten i ditt uppdrag. Vi strävar efter att säkerställa att dina resultat levereras i rätt tid, med hänsyn tagen till de specifika krav i ditt projekt. Tack för din förståelse och tålamod medan vi arbetar för att ge dig bästa möjliga service.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Madelene Nordquist

Kontaktperson

Madelene Nordquist

+46 10 722 32 30

Läs mer om Madelene

Kontakta Madelene
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sven Norgren

Kontaktperson

Sven Norgren

Forskare

+46 10 722 32 57

Läs mer om Sven

Kontakta Sven
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Massateknologi

Massaframställning spelar en viktig roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av ma…
Test & demo

XPM - Papperspilot för forskning

Den experimentella lilla pappersmaskinen (XPM) utgör en viktig papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att utföra tester och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Dess kostnadseffektivitet och förmåga…
Tjänst

Analys av antrakinon i produkter och dispersioner

Antrakinon är en kemisk förening som vanligtvis förekommer i form av gula nålformiga kristaller. Den används som en form av dispersion vid kokning av sulfatmassa för att förbättra utbytet. För att säkerställa en jämn kvalitet på p…
Tjänst

Ljusmikroskopi visar snabbt små detaljer

Med ljusmikroskopi kan du snabbt få överblick på problemet och alla bilder visas i färg. Det används ofta i samband med produktutveckling, problemlösning och stöd till slutkund. För att få förståelse för en produkt leder en mikros…
Tjänst

SEM - Identifiering och kontroll av föroreningar i processmiljöer

I processmiljöer är det vanligt med hög temperatur och fuktighet, vilket skapar gynnsamma förhållanden för bakterier, utfällningar och andra oönskade förekomster. Dessa kan leda till störningar och försämring av slutprodukternas k…
Tjänst

Separation av kemiska föreningar

Att separera och rena olika kemiska vätskor, såsom kokvätskor, jästankar och svartlut, är av stor betydelse inom både traditionella skogsindustriella processer och inom området för bioraffinaderi. Dessa processvätskor och material…
Tjänst

Optimera produktionsprocessen med omfattande råvaruanalyser

För att säkerställa att produktionen bibehåller samma eller högre kvalitet när ni övergår till att använda nya kemikalier är det viktigt att ha förtroende för de nya materialen. Att veta att de nya kemikalierna är lika effektiva o…
Test & demo

Separering av cellulosa

Jordens cirkulära och förnybara råvaror är efterfrågade och ska räcka till mycket, vilket ökar behovet av forskning och utveckling av dem så att varje beståndsdel kommer till nytta. Separering av cellulosa från skog, jordbruk och …