Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Stålbandspress - utveckla cellulosa för starkare material

Genom att applicera högt tryck och värme kan fibrerna i massan komprimeras och bindas samman på ett sätt som ökar papperets densitet och styrka. Ligninet i den mekaniska massan spelar en viktig roll i att skapa starka förpackningar eftersom det fungerar som ett naturligt bindemedel mellan fibrerna.

Stålband och den tillhörande stålbandsteknologin utgör idag en viktig komponent inom specialiserade industriella processer där kraven på slitstyrka, värmetålighet, ytfinish och livslängd är höga. Denna teknologi har visat sig vara särskilt användbar i applikationer där högre dragstyrka, kompressionsstyrka och speciellt våtstyrka krävs, vilket öppnar upp möjligheter att ersätta traditionella plaster i olika typer av förpackningslösningar.

I många industriella processer är stålbandpressar en central del av tillverkningsprocessen. Dessa pressar används för att komprimera och forma material till önskad form och densitet. En typisk stålbandpress består av en 40 cm bred maskin försedd med ett robust stålband som har en tjocklek på 0,8 mm. Denna press är utrustad med infraröd värmekälla som gör att temperaturen kan snabbt varieras från rumstemperatur upp till cirka 250 °C, vilket möjliggör anpassning av tryck- och temperaturförhållanden efter specifika krav för olika material och tillämpningar.

Själva pressningsprocessen sker genom att en cylinder applicerar tryck på materialet, vanligtvis papper i det här fallet, och pressar det mot det heta stålbandet i två pressnypor. Bandhastigheten kan justeras efter behov och varieras från 0,3 till 3,0 meter per minut för att uppnå önskad komprimering och formning av materialet.

Stålbandpressen utgör en viktig del av produktionskedjan då den simulerar förhållanden som liknar industriell skala. Den möjliggör tester och utveckling under mer realistiska förhållanden och bidrar därmed till att överbrygga klyftan mellan laboratorieexperiment och verkliga produktionsmiljöer. Genom att använda stålbandsteknologin på detta sätt blir det möjligt att skala upp och kommersialisera nya material- och förpackningslösningar på ett effektivt sätt, vilket är av stor betydelse för den framtida utvecklingen inom detta område.

Fakta

Namn på Test & Demo

Stålbandspress - utveckla cellulosa

Etableringsår

2017

Kategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Tillverkning, Material, Processindustri, Papper, massa och förpackningar

Område

Bioekonomi, Bioraffinaderi, Cirkulär omställning, Förpackning, Klimatneutral industri, Kemiska processer och produkter, Massa och papper, Materialomställning, Produktion och tillverkning, Träteknik

Region

Region Västernorrland

Tove Joelsson

Kontaktperson

Tove Joelsson

Forskare

+46 10 722 32 23

Läs mer om Tove

Kontakta Tove
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lars Sundvall

Kontaktperson

Lars Sundvall

Gruppchef Processteknik

+46 70 526 52 21

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Massateknologi

Massaframställning spelar en viktig roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av ma…
Test & demo

XPM - Papperspilot för forskning

Den experimentella lilla pappersmaskinen (XPM) utgör en viktig papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att utföra tester och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Dess kostnadseffektivitet och förmåga…
Tjänst

Kokning av cellulosa och restprodukter i pilotskala

Pilotkokeriet är en central del av processen inom massa- och pappersindustrin, och dess flexibilitet är avgörande för att möta olika krav och behov som kan uppstå i produktionsförhållandena. På RISE har vi dedikerat betydande resu…
Expertis

Mekanisk massaframställning

Arbetar du med att hitta energieffektiva produktionslösningar eller för att uppnå en högre bulk i din kartong? Då kanske RISE kan bidra i ditt arbete.
Tjänst

Fiberdimensioner viktigt för massakvaliteten

Att karaktärisera massa involverar ofta en noggrann analys av fibersammansättningen i en fibermätare för att kontrollera massans kvalitet. Denna process är av stor vikt både inom forskningsprojekt och utvecklingsprojekt inom proce…
Tjänst

Pilot för flisimpregnering i realtid

Impregneringsstudier är av intresse för alla kemiska massaprocesser, oavsett om slutprodukten är pappersmassor eller dissolvingmassor. Det är särskilt viktigt med korrekt impregnerad flis för massabruk som vill öka produktionen el…
Expertis

Pressforming

Efterfrågan på hållbara förpackningar och engångsprodukter ökar på marknaden och i samhället. Behovet av att utnyttja den resurseffektiva pappersproduktionen och att forma dessa 2-dimensionella substrat till mer attraktiva 3-dimen…
Tjänst

Identifiering av problem inom process och produkt

Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan h…