Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hygroexpansion av papper och kartong

Fukt påverkar pappersmaterial eftersom ökad fukthalt gör att papper expanderar. Detta påverkar körbarhet i konvertering och även slutanvändaregenskaper. Hygroexpansion är dessutom den dominerande faktorn vid defekter så som curl, twist, vågighet eller långa kanter på pappersmaterial.

Syfte

Hygroexpansion kan vara ett stort problem för pappersproducenter. Länge har det saknas bra metoder för karakterisering. RISE har utvecklat en hygrexpansionsmetod som är flexibel, effektiv och precis.

Hygroexpansionsmätningar kan prediktera dimensionsändring av papper när fukten ändras, till exempel vid tryckning eller slutanvändning.

Metod

RISE har utvecklat en hygroexpansionsmetod för papper. Utrustningen är tidseffektiv och kan automatiskt mäta upp till 30 oberoende hygroexpansionstester samtidigt. Utrustningen är kopplad till en fuktgenerator som kan programmeras till att ändra fukten i intervallet 10 %RH till 90 %RH.

Leveranser

Vi kan bestämma hygroexpansionskoefficienter och även beskriva hur dimensionsändringar i planet sker.

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Hygroexpansion av papper och kartong

Storhetsområde

Luftfuktighet, Längd och geometri

Pris

Pris vid offertförfrågan

Kontaktperson

Jonas Sundström

Läs mer om Jonas

Kontakta Jonas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

Labb för tryckbarhetstestning

Med vår utrustning kan vi göra kostnadseffektiva provtryckningar i labbskala samt utföra avancerade analyser relaterat till tryck- och materialegenskaper för att dels kvantifiera och prediktera tryckkvalitet, men även jobba med pr…
Område

Förpackning

Varför använder vi förpackningar? Förutom att vara snygga på hyllan och attrahera köpare ska de också skydda både innehåll och omgivning. En förpackning ska klara distribution, lagring och försäljning utan att gå sönder eller bli …
Område

Massa och papper

Har du tänkt på hur mycket papper och kartong du använder i vardagen? Med nya krav på mindre plast och fler hållbara alternativ kommer behovet av träbaserade lösningar att öka. För att spara på naturresurser behöver vi cirkulera c…
Expertis

Formade papper och formgjutna fibrer

Fiberbaserade produkter blir mer formbara och utvecklingen av dessa material och produktionsprocesser går snabbt framåt. När det kommer till att ersätta plast i förpackningar är formade papper eller formgjutna fibrer ett av de mes…
Expertis

Massateknologi

Massaframställning spelar en central roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av m…
Expertis

Papperskemi

Området funktionell kemi inom papperstillverkning innefattar att hitta den optimala användningen och effekten av olika funktionella tillsatser. Den önskade effekten kan stärkas genom fiber-fiberinteraktion och -bindning, kontroll …
Expertis

Mäldberedning

Mäldberedning är en avgörande faktor vid papperstillverkning. Vår expertis för mäldberedning bygger på omfattande forskning med lågkoncentrationsmalning, silning, fraktionering med både silar och hydrocykloner och mätteknik för fi…
Berättelse

Bioeconomy Arena ska göra Sverige världsledande inom bioekonomi

I juni 2022 togs de första spadtagen för det som ska bli en ny pilothall i Örnsköldsvik för framtida bioraffinaderianläggningar. Hallen blir ett centrum för RISE verksamhet inom bioraffinaderi och i början av 2024 beräknas ve…