Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Formade papper och formgjutna fibrer – ersätter plast i förpackningar

Fiberbaserade produkter blir mer formbara och utvecklingen av dessa material och produktionsprocesser går snabbt framåt. När det kommer till att ersätta plast i förpackningar är formade papper eller formgjutna fibrer ett av de mest attraktiva förnybara alternativen.

RISE är en heltäckande utvecklingsleverantör för formade fiberförpackningar och -produkter med kompetens längs hela värdecykeln.

Kombinationen av RISEs samlade expertis inom nyckelområden som fibervetenskap, papperstillverkning, konvertering, barriärer och analys av dessa, möjliggör utveckling av nya fiberformuleringar, förbättrar processtekniken för fiberformning, nya produktlösningar och anpassade analysmetoder. På RISE är det möjligt att studera dessa fiberbaserade material i flera industriellt relevanta och nya formningstekniker.

Teknologier för formning av papper och formgjutning av fibrer

Fiberformningsområdet, förklarat genom de olika processmöjligheterna, är uppdelat i:

 • Formning av papper - inklusive tillverkning av töjbara papper
  • Prägling, pressformning, hydroformning, djupdragning, pilotproduktion av töjbara papper
 • Våtformning
  • Mäldberedning, experimentell processlina för våtformning med tre press-stationer, automatisk och kontinuerlig pilotmaskin för våtformning planeras att lanseras på RISE 2023
 • Torrformning
  • Desintegration av fiber i laboratorieskala, produktion av luftlagda fibermattor i laboratorieskala och laboratorieutrustning för formpressning under hög temperatur och högt tryck

Samarbetsmöjligheter

Vårt fokus ligger på materialutveckling för förbättrad produktprestanda och barriäregenskaper, samt på processutveckling för ökad effektivitet och val av strategi i ett bredare sammanhang. RISE erbjuder möjligheter att utveckla och testa nya och traditionella koncept med hjälp av experimentell utrustning för formning och utvärdering av produkter, vad gäller till exempel:

 • Fibermorfologins och fiberformuleringens inverkan på process- och produktegenskaper.
 • Justering av processparametrar för ökad kostnadseffektivitet och förbättrad produktfunktionalitet.
 • Material-, yt- och processdesign för barriäregenskaper.
 • Effekten av verktygens konstruktion på produkt- och processprestanda.
 • Analyser och metoder för att styra och kontrollera process- och produktkvalitet.

Några av våra referensprojekt är inom följande områden:

 • Produktutveckling
 • Ökad hållfasthet i produkten
 • Ökad släthet på produktyta
 • Kemisk tillsats i massa
 • Bestrykningar och barriärer
 • Studier om tryckbarhet
 • Formnings- och gjutlösningar
 • Fiberråvara och mäldberedning
 • Benchmarking
 • Prototypframtagning
 • Verifiering av prestanda och standardiserade mätningar
 • Töjbart papper för formning
 • Ersätta plast

Genom att kombinera olika tekniska lösningar och expertis längs hela värdecykeln kan RISE hjälpa dig att transformera förpackningar från plast till fiberbaserade, eller förbättra prestandan eller processeffektiviteten i en nuvarande fiberbaserad förpackningslösning.

Helena Halonen

Kontaktperson

Helena Halonen

Forskare

+46 10 228 45 77

Läs mer om Helena

Kontakta Helena
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Dino Muhic

Kontaktperson

Dino Muhic

Affärsutvecklare

Läs mer om Dino

Kontakta Dino
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Förpackning

Varför använder vi förpackningar? Förutom att vara snygga på hyllan och attrahera köpare ska de också skydda både innehåll och omgivning. En förpackning ska klara distribution, lagring och försäljning utan att gå sönder eller bli …
Område

Bioekonomi

Vår miljöbelastning minskar kraftigt när vi byter ut produkter av fossila resurser till biobaserade alternativ. I en bioekonomi är alla produkter gjorda av förnybara resurser som råvara eller biprodukter från skog och jordbruk. Äm…
Område

Massa och papper

Har du tänkt på hur mycket papper och kartong du använder i vardagen? Med nya krav på mindre plast och fler hållbara alternativ kommer behovet av träbaserade lösningar att öka. För att spara på naturresurser behöver vi cirkulera c…
Expertis

Våt och torr fibergjutning

Om vi kunde ersätta så lite som 10 % av all plast som används runt jorden med fibrer från skog och jordbruk skulle det motsvara minst 25 miljoner ton om året.
Test & demo

FENIX

FENIX är ett samlingsnamn för RISE pilotparker bestående av testbäddar med fokus på dagens behov men också morgondagens möjligheter. Här finns möjlighet att utveckla massa- pappersprodukter och förpackningar men också utföra för-…
Test & demo

Barriärmaterial

Nordens största oberoende barriärlaboratorium som erbjuder tjänster till företag och akademi.
Test & demo

Ved- och fiberegenskaper

Mätlaboratoriet har världsunika instrument för effektiv analys av ett stort antal egenskaper hos trä och vedfibrer viktiga för industri och forskning. Instrumenten kan också bidra i projekt där trädens tillväxt studeras, till exem…