Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Mäldberedning - ett viktigt steg inom papperstillverkning

Mäldberedning är en avgörande faktor vid papperstillverkning. Vår expertis för mäldberedning bygger på omfattande forskning med lågkoncentrationsmalning, silning, fraktionering med både silar och hydrocykloner och mätteknik för fiberegenskaper. Vi kan ta fram nya koncept, optimera processer och utföra projekt i labskala, pilotskala och i fabrik.

Vår expertis

Mäldberedningen är en avgörande faktor för processens effektivitet och slutproduktens egenskaper vid papperstillverkning. Vår expertis för mäldberedning bygger på omfattande forskning med lågkoncentrationsmalning, silning, fraktionering med både silar och hydrocykloner och mätteknik kopplad on-line för mätning av fiberegenskaper såväl som erfarenheter från industriell miljö. Detta kan användas för att få ut mesta möjliga egenskaper ur mälden, optimera valet av fiberråvaror, mäldsammansättning och produktkvalitet. Till exempel maximera fibrernas prestanda, förbättra energieffektiviteten, uppgradera kvaliteten på returfiber och produktion av fiberbaserade styrkeadditiv som högfibrillerad massa, finesanrikad massa och klistermassa.

Vad vi erbjuder

Vi kan utföra projekt i labskala, pilotskala och även fullskaleförsök i fabrik. Vi kan skräddarsy produkt och bruksspecifika lösningar för att öka produktprestanda och produktionseffektivitet.

Vi kan hjälpa våra kunder att bedöma prestanda och att optimera processer. Det mäldberedningssystem som finns i vår pilotpark FENIX, har utrustning av industriell storlek och kan klara att modellera de flesta industriella processkoncept. Det gör undersökningar i industriell skala möjliga. Fraktionerad massa kan matas in i FEX pilotpappersmaskinen för att producera enskikts- eller flerskiktsprodukter under kommersiellt relevanta förhållanden.

Elisabeth Björk

Kontaktperson

Elisabeth Björk

Forskare

+46 76 876 72 08

Läs mer om Elisabeth

Kontakta Elisabeth
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

Mäldberedning

Flexibel pilotanläggning för mäldberedning, ett viktigt steg inom papperstillverkning.
Område

Massa och papper

Har du tänkt på hur mycket papper och kartong du använder i vardagen? Med nya krav på mindre plast och fler hållbara alternativ kommer behovet av träbaserade lösningar att öka. För att spara på naturresurser behöver vi cirkulera c…
Expertis

Papperskemi

Området funktionell kemi inom papperstillverkning innefattar att hitta den optimala användningen och effekten av olika funktionella tillsatser. Den önskade effekten kan stärkas genom fiber-fiberinteraktion och -bindning, kontroll …
Expertis

Vattenhantering i papperstillverkning

En välfungerande vattenhantering minskar processpåverkan från föroreningar som byggts upp i processvattnet under papperstillverkningsprocessen. Det kan även innebära förbättrad produktkvalitet, processtabilitet, minskade kostnader…
Expertis

Formade papper och formgjutna fibrer

Fiberbaserade produkter blir mer formbara och utvecklingen av dessa material och produktionsprocesser går snabbt framåt. När det kommer till att ersätta plast i förpackningar är formade papper eller formgjutna fibrer ett av de mes…
Test & demo

StratEx

StratEx (Stratified Forming Explorer) är en flexibel arkform i semipilotskala för multilager strukturer som bryggar gapet mellan formning i labb och pilotskala inom området massa, papper och förpackningar.
Expertis

Returfiber

Papper och pappersbaserade förpackningar är producerade av förnybar råvara som kan återvinnas och återanvändas. Mer än 50 % av papper och förpackningar som produceras i Europa använder massa baserad på returfiber som råvara. RISE …
Test & demo

XPM - Papperspilot för forskning

Den experimentella lilla pappersmaskinen (XPM) utgör en viktig papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att utföra tester och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Dess kostnadseffektivitet och förmåga…