Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mäldberedning - ett viktigt steg inom papperstillverkning

Mäldberedning är en avgörande faktor vid papperstillverkning. Vår expertis för mäldberedning bygger på omfattande forskning med lågkoncentrationsmalning, silning, fraktionering med både silar och hydrocykloner och mätteknik för fiberegenskaper. Vi kan ta fram nya koncept, optimera processer och utföra projekt i labskala, pilotskala och i fabrik.

Vår expertis

Mäldberedningen är en avgörande faktor för processens effektivitet och slutproduktens egenskaper vid papperstillverkning. Vår expertis för mäldberedning bygger på omfattande forskning med lågkoncentrationsmalning, silning, fraktionering med både silar och hydrocykloner och mätteknik kopplad on-line för mätning av fiberegenskaper såväl som erfarenheter från industriell miljö. Detta kan användas för att få ut mesta möjliga egenskaper ur mälden, optimera valet av fiberråvaror, mäldsammansättning och produktkvalitet. Till exempel maximera fibrernas prestanda, förbättra energieffektiviteten, uppgradera kvaliteten på returfiber och produktion av fiberbaserade styrkeadditiv som högfibrillerad massa, finesanrikad massa och klistermassa.

Vad vi erbjuder

Vi kan utföra projekt i labskala, pilotskala och även fullskaleförsök i fabrik. Vi kan skräddarsy produkt och bruksspecifika lösningar för att öka produktprestanda och produktionseffektivitet.

Vi kan hjälpa våra kunder att bedöma prestanda och att optimera processer. Det mäldberedningssystem som finns i vår pilotpark FENIX, har utrustning av industriell storlek och kan klara att modellera de flesta industriella processkoncept. Det gör undersökningar i industriell skala möjliga. Fraktionerad massa kan matas in i FEX pilotpappersmaskinen för att producera enskikts- eller flerskiktsprodukter under kommersiellt relevanta förhållanden.

Elisabeth Björk

Kontaktperson

Elisabeth Björk

Forskare

Läs mer om Elisabeth

Kontakta Elisabeth
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.