Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Materialåtervinning av förpackningar

Nästan alla produkter förpackas vilket gör att förpackningar skapar stora materialvolymer som cirkuleras relativt fort. I övergången till ett cirkulärt samhälle har förpackningar blivit ett område som omfattas av nya krav och regelverk vilket skapar utmaningar för industrin. 

Fungerande återvinningssystem kräver att alla led i förpackningens värdecykel bidrar. Det går att skönja tre områden som skapar de största utmaningarna. 

Design för återvinning
Nya regler och policyer ställer krav på att alla förpackningar ska vara återvinningsbara. Hur detta ska bedömas varierar mellan materialslagen, och kan också variera geografiskt. RISE har kunskap om olika återvinningskriterier och kan stötta inom design baserat på kringliggande regler och policyer såsom PPWR, Ecodesign, Safe and Sustainable by Design, Produktpass, Material i kontakt med livsmedel etc. 
I våra labb kan vi testa och bedöma återvinningsbarhet baserat på standardiserade eller branschöverenskomna metoder. 

Design av hållbara förpackningar är dock inte bara återvinningsbarhet. Vi erbjuder stöd i att navigera i dilemman mellan ibland synes oförerenliga miljökrav. 

Insamling och sortering
Det är ingen idé att designa rätt om förpackningen inte sorteras för återvinning. Insamlingen, främst från hushållen, är avgörande för god återvinning och bra kvalitet på den sekundära råvaran. 
Konsumenter säger att de vill bidra, men behöver hjälp och lättillgänglig information. RISE har kunskap om konsumentbeteenden och attityder. Vi hjälper dig förklara dina förpackningsval och hur man kommunicerar med konsumenter i överenstämmelse med Direktivet om miljöpåståenden (Green Claim). 
Insamlingen är ett kritiskt steg för att bibehålla spårbarhet – och därmed kvalitet - på materialet. RISE forskar på metoder och tekniker för förbättrad spårbarhet. 

Kvalitet på sekundär råvara
För att återvunnet material ska användas till nya produkter ska det motsvara uppställda kvalitetskrav. Återvinningsprocesser som säkerställer hög kvalitet är kritiskt och teknikerna skiljer sig mellan materialslagen. 
RISE långa tradition av materialforskning gör att vi har avancerade labb att testa och utvärdera de flesta materialegenskaper.  Till hjälp har vi också vår kunskap inom spårbarhet.  Vi ger också stöd och rekommendationer till användningsområden för det utvärderade materialet.

Återvinning av förpackningar i plast

+

Återvinning av förpackningar i papper, kartong och wellpapp

+

Återvinning av förpackningar i glas

+

Produktsäkerhet för återvunna förpackningsmaterial

+

Livscykelanalys

+
Ann Lorentzon

Kontaktperson

Ann Lorentzon

Projektledare

+46 76 876 70 67

Läs mer om Ann

Kontakta Ann
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.