Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Bild

Pilotanläggning för mäldberedning

Flexibel pilotanläggning för mäldberedning, ett viktigt steg inom papperstillverkning.

Här görs fraktionering med silar och hydrocykloner i enstegssystem eller mer komplexa flerstegssystem. Det finns även kvarnar för malning av massan som kan kopplas in i önskade positioner. All utrustning är i industriell skala. Den färdigberedda massan kan användas i pilotpappersmaskiner inom RISE. I anslutning finns även ett labb för massa- och pappersprovning.

Testbädden består av:

  • Trycksilar med silkorgar med olika hålstorlek.
  • Hydrocyklonriggar med olika antal pipor.
  • Kvarnar med olika malsegment.
  • Pumpar, massakar och mät- och styrutrusning.
  • Rörsystem och flexibla slangar för hopkoppling av enheterna till kompletta mäldberedningssystem.

Enheterna är flyttbara och kan enkelt kopplas ihop i olika kombinationer för att testa olika mäldberedningsstrategier.

Fakta

Namn på Test & Demo

Mäldberedning

Etableringsår

2010

Kategori

Isolerade miljöer (IM)

Bransch

Material, Processindustri, Papper, massa och förpackningar

Område

Bioekonomi, Förpackning, Klimatneutral industri, Kemiska processer och produkter, Massa och papper, Materialomställning, Produktion och tillverkning, Vatten

Region

Region Stockholm

Relaterat

Test & demo

StratEx

StratEx (Stratified Forming Explorer) är en flexibel arkform i semipilotskala för multilager strukturer som bryggar gapet mellan formning i labb och pilotskala inom området massa, papper och förpackningar.
Test & demo

FENIX

FENIX är ett samlingsnamn för RISE pilotparker bestående av testbäddar med fokus på dagens behov men också morgondagens möjligheter. Här finns möjlighet att utveckla massa- pappersprodukter och förpackningar men också utföra för-…
Expertis

Mäldberedning

Mäldberedning är en avgörande faktor vid papperstillverkning. Vår expertis för mäldberedning bygger på omfattande forskning med lågkoncentrationsmalning, silning, fraktionering med både silar och hydrocykloner och mätteknik för fi…
Expertis

Pressforming

Efterfrågan på hållbara förpackningar och engångsprodukter ökar på marknaden och i samhället. Behovet av att utnyttja den resurseffektiva pappersproduktionen och att forma dessa 2-dimensionella substrat till mer attraktiva 3-dimen…
Expertis

Våt och torr fibergjutning

Om vi kunde ersätta så lite som 10 % av all plast som används runt jorden med fibrer från skog och jordbruk skulle det motsvara minst 25 miljoner ton om året.
Expertis

Mjukpapper

Försäljningen av hygienprodukter har ökat kraftigt globalt under senare år. Konkurrensen på marknaden är stark, vilket pressar produktionskostnader. Samtidigt är det viktigt att använda hållbara material och minimera energianvändn…
Expertis

Massateknologi

Massaframställning spelar en viktig roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av ma…
Expertis

Förpackningsåtervinning

Nästan alla produkter förpackas vilket gör att förpackningar skapar stora materialvolymer som cirkuleras relativt fort. I övergången till ett cirkulärt samhälle har förpackningar blivit ett område som omfattas av nya krav och rege…