Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Definiera partiklars storlek som en del av processoptimering

För viskostillverkarna är oupplösta partiklar i viskoslösningen ett problem eftersom de kan sätta igen dels filtren av viskoslösningen och dels dysorna i spinnbadet. Processbarheten i viskosbruken påverkas därför negativt av partikelförekomsten.

Syfte

Vi har en komplett kedja med pilotutrustningar från ved till färdig viskostråd och uppdragen inom detta område ökar för oss. Eftersom vi tillverkar viskoslösning i vår viskospilot är det viktigt att kunna mäta dess olika egenskaper som förekomsten av partiklar och deras storleksfördelning. Det går att utvärdera olika råvaror, typer av dissolvingcellulosor, och processparametrar på ett bra sätt.

Möjligheten att kunna mäta partikelstorleken begränsas inte till viskoslösningar utan kan användas i många andra sammanhang. Apparaten kan förutom att mäta partiklar, även mäta celler, exempelvis jästceller. 

Metod

Partikelstorleksmätaren Multisizer 4 från Beckman Coulter fungerar enligt Coulter-principen och kan detektera partiklar i storleksintervallet 0,4 till 170 µm, men den kan med flera tillsatser mäta upp till 1600 µm. 

Leveranser

Rapport

Beställning

Beställning sker via kontaktperson

Beställningsformulär (pdf, 218.93 kB)


Tjänst

Definiera partiklars storlek som en del av processoptimering

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leverans av resultat sker utifrån orderstock och uppdragets omfattning och komplexitet.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion

Kontaktperson

Nadine Hollinger

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 722 32 22

Läs mer om Nadine

Kontakta Nadine
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Diana Reyes Forsberg

Kontaktperson

Diana Reyes Forsberg

Läs mer om Diana

Kontakta Diana
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

Viskosanläggning i labskala - utveckling

För att utveckla och optimera regenererad cellulosa har RISE två viskospiloter, en i mikroskala och en annan för större volymer viskoslösning. Piloterna består av sex delar som tillsammans motsvarar en faktisk viskostillverkningsp…
Test & demo

Spinnpilot

Den ökade befolkningen i världen leder till ökad konsumtion av textilier. Det innebär att textilråvaran behöver optimeras och processen utvecklas för att göra den mer hållbar så att förbrukningen av jordens resurser minskar. I det…
Tjänst

Viskosfiber karaktärisering

Fiberkaraterisering så som linjär densitet, fiberstyrka eller tenacitet och elongation hos stapelfibrer och filament från viskosoch partikelstorlek samt partikelstorleksmätning visar fiberns kondition.
Tjänst

Molekylviktsfördelning i cellulosaprodukter

Molekylviktsfördelning är en viktig parameter som ger insikt i den kemiska strukturen och egenskaperna hos en given polymer eller substans. Detta värde är särskilt betydelsefullt inom områden som materialvetenskap, kemi och biolog…
Tjänst

Analyser av cellulosa för dissolvingmassa

Genom att använda dissolvingmassa som råvara kan textilföretag spela en aktiv roll i övergången mot en mer hållbar och cirkulär ekonomi. Genom att investera i forskning och utveckling av dissolvingfibrer och produktionsmetoder kan…
Tjänst

Ljusmikroskopi visar snabbt små detaljer

Med ljusmikroskopi kan du snabbt få överblick på problemet och alla bilder visas i färg. Det används ofta i samband med produktutveckling, problemlösning och stöd till slutkund. För att få förståelse för en produkt leder en mikros…
Tjänst

Troubleshooting ger dig lösningar på problem inom process och produkt

Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan h…
Tjänst

Temperaturen kan påverka viskositeten på viskösa vätskor

Det går att mäta viskositet med temperaturkontrollerat bad för bestämning av samband mellan olika temperaturer och motsvarande viskositetsvärden. För vissa applikationer kan temperaturens inverkan på en lösnings viskositet vara di…