Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Analyser av cellulosa för dissolvingmassa

Genom att använda dissolvingmassa som råvara kan textilföretag spela en aktiv roll i övergången mot en mer hållbar och cirkulär ekonomi. Genom att investera i forskning och utveckling av dissolvingfibrer och produktionsmetoder kan industrin bidra till att främja en mer hållbar framtid för textilproduktion och konsumtion.

Syfte

Kvaliteten på dissolvingmassan är avgörande för den resulterande fiberns egenskaper, såsom styrka, elasticitet och färgbeständighet. Därför är det viktigt att noggrant karakterisera och testa massan innan den används i produktionsprocessen för att säkerställa att den uppfyller specifika krav och standarder för den avsedda användningen.

RISE har lång erfarenhet och expertis inom karakterisering och testning av dissolvingmassa och kan bistå företag inom textil- och cellulosaindustrin med att utvärdera och optimera sina råmaterial för tillverkning av högkvalitativa fibrer och produkter.

I viskospiloten tillsammans med nedanstående analyser kan enskilda massor, liksom olika cellulosablandningars lämplighet för viskostillverkning utvärderas. Man kan göra screening-försök för att undersöka olika processparametrars inverkan på olika dissolvingcellulosor samt testa olika hur väl en cellulosa fungerar vid givna processinställningar. Det är även möjligt att utvärdera olika processkemikalier, testa olika additiv för fiberegenskaper och så vidare.

Metod

Analyspaket för massa 

Detta är en lista på vanliga massaanalyser. 

 • α-, β- och γ-cellulosa – En mycket använd mätning av fördelningen av polymerisationsgraden (DP) hos massan. Hög värden av α-cellulosa ses som gynnsamt.
 • Acetonextrakt ISO 14453, SCAN CM 49– Låg halt av extraherat material med aceton är gynnsamt. Men konstanta nivåer kan vara mer att föredra för att säkerställa en stabil process. Många ytaktiva additiv kommer att visa sig här.
 • Kolhydrater SCAN-CM 71 – Karaktärisering av sockret som massan består av, vilket ger information om tex hemicellulosainnehåll. 
 • Askhalt ISO 1762 – Mäter andelen oorganiskt material i massan.
 • Metaller (Ca, Mg, Mn, Fe, Cu mfl) – Mäter metallinnehåll i massan. Speciellt  de metaller som kan ha effekt på processbarheten.
 • SiO2 innehåll – Mäts ofta på massa för att säkerställa att nivåerna är under en bestämd tröskel. För mycket kiseldioxid kan förstöra spinningprocessen.
 • Lignin innehåll (Klason och syrelöslighet) – Mäter ligninhalten i massan.
 • R10 ISO 692
 • R18 ISO 692
 • Koppartal
 • Molekylviktsfördelning

Leverans

RISE erbjuder en rapport som inkluderar data i Excel-format och relevanta bilder och diagram. Den är noggrant sammanställd med hjälp av standardmetoder för utförda analyserna. Rapporten innehåller även en bedömning av mätosäkerheten för att säkerställa tillförlitligheten hos de presenterade resultaten. Alla relevanta parametrar som är av betydelse för den specifika analysen tas med för att ge en fullständig bild av situationen. Dessutom inkluderas detaljerade kommentarer och förklaringar för att ge ytterligare insikt och förståelse för de presenterade data. 

Standardrapport (offert):

RISE erbjuder en komplett rapport där resultaten presenteras på ett överskådligt sätt genom korta, men informativa avsnitt med tydliga diagram och tabeller. Denna rapportstruktur är utformad för att göra det lätt för kunder och intressenter att snabbt få en förståelse för de presenterade resultaten utan att behöva fördjupa sig i omfattande texter.

Djupare rapport (offert):

Om önskemål finns möjlighet till utförligare rapport på offert har RISE kapacitet att skapa en mer detaljerad vetenskaplig rapport baserad på resultaten och bakgrundsinformationen som tillhandahålls av kunden. Denna rapport kan omfatta en djupgående analys av data, utförliga diskussioner om metodik och resultat, samt en noggrann bedömning av relevanta faktorer och sammanhang. Genom att använda den senaste forskningen och expertis inom området kan RISE ge en grundlig förståelse för de observerade resultaten och deras implikationer.

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Analyser av cellulosa för dissolvingmassa

Instrument

Vågar

Storhetsområde

Förbränning, Gasflöde, Hastighet, Temperatur, Tryck och vakuum

Standarder

ISO 14453, SCAN CM 49, SCAN-CM 71, ISO 1762, ISO 692

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveransen av resultat är schemalagd baserat på vår orderstock och omfattningen samt komplexiteten i ditt uppdrag. Vi strävar efter att säkerställa att dina resultat levereras i rätt tid, med hänsyn tagen till de specifika krav i ditt projekt. Tack för din förståelse och tålamod medan vi arbetar för att ge dig bästa möjliga service.

Vi erbjuder möjligheten till expressleverans för analysresultat till våra kunder. Med vår expressleveransservice kan du få dina resultat ännu snabbare, så att du kan vidta åtgärder eller fatta beslut utan onödigt dröjsmål. Vänligen notera att expressleveransen är tillgänglig mot en extra kostnad. Kontakta oss gärna för att få mer information om pris och tillgänglighet för expressleveransalternativet.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
6.Rent vatten och sanitet
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald

Kontaktperson

Nadine Hollinger

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 722 32 22

Läs mer om Nadine

Kontakta Nadine
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Diana Reyes Forsberg

Kontaktperson

Diana Reyes Forsberg

Läs mer om Diana

Kontakta Diana
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

Viskosanläggning i labskala - utveckling

För att utveckla och optimera regenererad cellulosa har RISE två viskospiloter, en i mikroskala och en annan för större volymer viskoslösning. Piloterna består av sex delar som tillsammans motsvarar en faktisk viskostillverkningsp…
Test & demo

Spinnpilot

Den ökade befolkningen i världen leder till ökad konsumtion av textilier. Det innebär att textilråvaran behöver optimeras och processen utvecklas för att göra den mer hållbar så att förbrukningen av jordens resurser minskar. I det…
Tjänst

Viskosfiber karaktärisering

Fiberkaraterisering så som linjär densitet, fiberstyrka eller tenacitet och elongation hos stapelfibrer och filament från viskosoch partikelstorlek samt partikelstorleksmätning visar fiberns kondition.
Tjänst

Molekylviktsfördelning i cellulosaprodukter

Molekylviktsfördelning är en viktig parameter som ger insikt i den kemiska strukturen och egenskaperna hos en given polymer eller substans. Detta värde är särskilt betydelsefullt inom områden som materialvetenskap, kemi och biolog…
Område

Materialomställning

Vi befinner oss i en revolutionerande brytningstid där vi drastiskt omprövar hur vi använder material. Omställningen, som görs för att säkerställa överlevnaden för framtida generationer på vår planet, innebär att vi måste gå mot e…
Test & demo

Textilfiberutveckling

Inom testbädden Textilfiberutveckling utvecklar RISE innovativa metoder och material för tillverkning av fibrer, garn och nonwoven från biobaserade och syntetiska råvaror. Här erbjuder vi expertis, tillverkningsmetoder samt materi…
Område

Cirkulär omställning

Sedan industrialiseringen har vår ekonomiska framgång vilat på en linjär modell; vi tillverkar saker som vi använder och därefter slänger. Omställning till cirkulär ekonomi innebär övergången till ett system där förbrukningen av n…
Tjänst

Analyser för cellulosamassa

I massabruk är det av yttersta vikt att ta hänsyn till många olika parametrar för att säkerställa både en effektiv drift och en hög kvalitet på den producerade massan. En av de mest avgörande faktorerna är den råvara som används, …