Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Spinnpilot

Den ökade befolkningen i världen leder till ökad konsumtion av textilier. Det innebär att textilråvaran behöver optimeras och processen utvecklas för att göra den mer hållbar så att förbrukningen av jordens resurser minskar. I det sammanhanget är spinnpiloten utmärkt för nya tekniker och idéer om textilier.

Översikt över spinnprocessen 

Viskoslösning pressas genom små hål i ett spinnbad som kan innehålla olika kemikalier som svavelsyra, zinksulfat eller natriumsulfat. Koldisulfid försvinner och cellulosa fälls ut. Fällningen dras in i en kontinuerlig tråd. 

Erbjudande i viskospilot 

I spinnpiloten kan vi använda olika sammansättningar av spinnbadet och därmed erbjuda kunderna projekt genom hela kedjan från råvara baserad på lignocellulosa till färdig tråd. Du kan testa en befintlig process eller en framtida process. 

Genom att utvärdera både spinnprocessen och trådens egenskaper kan kunskap om den upplösande cellulosan för vidare bearbetning till tekniska eller textila viskosmaterial samlas in. RISE har en komplett kedja av piloter; från flisning, kokning och blekning via viskoslösning till färdig viskostråd i spinnpiloten. 

Det är vanligt att massatillverkare undersöker sina möjligheter att öka sin dissolvingproduktion eller, från ett helt annat segment, att konvertera processen mot detta område. Vid utvärdering av massakvaliteten karakteriseras viskosfibern. 

Fakta

Namn på Test & Demo

Spinnpilot

Kategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Papper, massa och förpackningar

Område

Bioekonomi, Bioraffinaderi, Cirkulär omställning, Massa och papper, Textil

Strategiskt innovationsprogram

BioInnovation

Region

Region Västernorrland

Kontaktperson

Nadine Hollinger

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 722 32 22

Läs mer om Nadine

Kontakta Nadine
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Diana Reyes Forsberg

Kontaktperson

Diana Reyes Forsberg

Läs mer om Diana

Kontakta Diana
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Viskosfiber karaktärisering

Fiberkaraterisering så som linjär densitet, fiberstyrka eller tenacitet och elongation hos stapelfibrer och filament från viskosoch partikelstorlek samt partikelstorleksmätning visar fiberns kondition.
Test & demo

Viskosanläggning i labskala - utveckling

För att utveckla och optimera regenererad cellulosa har RISE två viskospiloter, en i mikroskala och en annan för större volymer viskoslösning. Piloterna består av sex delar som tillsammans motsvarar en faktisk viskostillverkningsp…
Tjänst

Molekylviktsfördelning i cellulosaprodukter

Molekylviktsfördelning är en viktig parameter som ger insikt i den kemiska strukturen och egenskaperna hos en given polymer eller substans. Detta värde är särskilt betydelsefullt inom områden som materialvetenskap, kemi och biolog…
Tjänst

Analyser av cellulosa för dissolvingmassa

Genom att använda dissolvingmassa som råvara kan textilföretag spela en aktiv roll i övergången mot en mer hållbar och cirkulär ekonomi. Genom att investera i forskning och utveckling av dissolvingfibrer och produktionsmetoder kan…
Test & demo

Textilåtervinning

I denna unika anläggning erbjuds tjänster avseende bearbetning av textil för materialåtervinning samt prototypframtagning av material och produkter baserade på överblivna textila material och produktionsspill.
Test & demo

Provning och kemisk analys av textilier

Testbädden erbjuder ett brett utbud av provnings – och analystjänster på textila material och RISE kunskap inom området är unik. Vi har en bred instrumentpark och utför ett stort antal ackrediterade analyser och provningar.
Test & demo

Textilfiberutveckling

Inom testbädden Textilfiberutveckling utvecklar RISE innovativa metoder och material för tillverkning av fibrer, garn och nonwoven från biobaserade och syntetiska råvaror. Här erbjuder vi expertis, tillverkningsmetoder samt materi…
Expertis

Våtspinning av konstfibrer

Med vår expertis inom våtspinning, både traditionell våtspinning och air-gap-spinnnig, utvecklar vi konstfibrer från polymerer som antingen är icke-termoplastiska eller känsliga för temperatur. Denna metod är särskilt användbar fö…