Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Viskosfiber karaktärisering

Fiberkaraterisering så som linjär densitet, fiberstyrka eller tenacitet och elongation hos stapelfibrer och filament från viskosoch partikelstorlek samt partikelstorleksmätning visar fiberns kondition.

Syfte

Erbjudande

RISE är utrustad med två instrument för att bestämma bland annat linjär densitet, fiberstyrka eller hållfasthet och töjning av stapelfibrer och filament från viskos. Spinnstudier baserade på viskoslösning från upplösande cellulosa, antingen tillverkade i våra piloter eller levererade från kunder, kan göras i vår spinnpilot varefter den slutliga viskosfibern karakteriseras. Den vanligaste analysen görs på torr fiber, men även våtfiber kan analyseras. 

Metod

Metod

Instrumenten är dels ett Vibrodyn 400 och dels ett Vibroskop 400 från Lenzing Instruments. Bestämningarna är baserade på metoderna SS-EN ISO 5079, ISO 1973:1995 (E) och ISO 1130-1975 (E).

Leveranser

Rapport enligt överrenskommelse.

Beställning

Beställning sker via kontaktperson

Fakta

Tjänst

Viskosfiber karaktärisering

Område

Bioraffinaderi, Massa och papper, Textil

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Kontaktperson

Nadine Hollinger

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 722 32 22

Läs mer om Nadine

Kontakta Nadine
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Diana Reyes Forsberg

Kontaktperson

Diana Reyes Forsberg

Läs mer om Diana

Kontakta Diana
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

Viskosanläggning i labskala - utveckling

För att utveckla och optimera regenererad cellulosa har RISE två viskospiloter, en i mikroskala och en annan för större volymer viskoslösning. Piloterna består av sex delar som tillsammans motsvarar en faktisk viskostillverkningsp…
Test & demo

Spinnpilot

Den ökade befolkningen i världen leder till ökad konsumtion av textilier. Det innebär att textilråvaran behöver optimeras och processen utvecklas för att göra den mer hållbar så att förbrukningen av jordens resurser minskar. I det…
Tjänst

Molekylviktsfördelning

RISE kan karakterisera massa, karboxymetylcellulosa, polyakrylat, stärkelse, biocider, lignin, svartlutar, hemicellulosa.
Tjänst

Analyser av massa för dissolving

För att se om en cellulosamassa lämpar sig för dissolving behöver den karaktäriseras och testas, vilket RISE kan hjälpa er med.
Expertis

Våtspinning

Genom vår expertis inom våtspinning utvecklar RISE nya fibrer från biobaserad råvaror, vilket är en viktig del i arbetet för att nå en globalt hållbar textilindustri.
Tjänst

Svepelektronmikroskopi ser ytstruktur, topografi och grundämnen

Processer är ofta varma och fuktiga som skapar goda miljöer för bakterier, utfällningar samt andra icke önskvärda företeelser som bidrar till störningar och nedklassning av slutprodukter. Svepelektronmikroskopi (SEM/XDS) har ett s…
Berättelse

Svensk textilfiber med siktet inställt på världsmarknaden

En helt ny cellulosabaserad textilfiber, som är så hållbar och billig att den kan göra skillnad för textilindustrins klimatavtryck. Det är vad TreeToTextile har lyckats ta fram. RISE har varit med på hela resan – från idé till dem…
Projekt

Utveckling av kompositfiber från kitosan och nanocellulosa

Detta projekt syftar till att utveckla en ny generation konstfibrer av kitosan. Kitosan har en kemisk struktur som liknar den hos cellulosa, vilket ger den en stor potential för användning till textilier. I detta projekt studeras …