Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Viskosfiber karaktärisering

Fiberkaraterisering så som linjär densitet, fiberstyrka eller tenacitet och elongation hos stapelfibrer och filament från viskosoch partikelstorlek samt partikelstorleksmätning visar fiberns kondition.

Erbjudande

RISE är utrustad med två instrument för att bestämma bland annat linjär densitet, fiberstyrka eller hållfasthet och töjning av stapelfibrer och filament från viskos. Spinnstudier baserade på viskoslösning från upplösande cellulosa, antingen tillverkade i våra piloter eller levererade från kunder, kan göras i vår spinnpilot varefter den slutliga viskosfibern karakteriseras. Den vanligaste analysen görs på torr fiber, men även våtfiber kan analyseras. 

Metoder, instrument och expertis

Instrumenten är dels ett Vibrodyn 400 och dels ett Vibroskop 400 från Lenzing Instruments. Bestämningarna är baserade på metoderna SS-EN ISO 5079, ISO 1973:1995 (E) och ISO 1130-1975 (E).

Med sin breda och djupa kunskap inom området är RISE välpositionerat för att erbjuda ledande forskning, utveckling och innovation inom tillverkningsprocessen för viskosa material. Genom att kombinera avancerad teknologi med vetenskaplig förståelse och praktisk erfarenhet kan RISE bidra till att förbättra effektiviteten, kvaliteten och hållbarheten hos viskostillverkning. Med sin höga kompetens och engagemang för att driva teknikens gränser framåt spelar RISE en viktig roll i att främja utvecklingen och tillämpningen av viskosteknologi både nationellt och internationellt.

Leverans

RISE erbjuder en rapport som inkluderar data i Excel-format och relevanta bilder och diagram. Den är noggrant sammanställd med hjälp av standardmetoder för utförda analyserna. Rapporten innehåller även en bedömning av mätosäkerheten för att säkerställa tillförlitligheten hos de presenterade resultaten. Alla relevanta parametrar som är av betydelse för den specifika analysen tas med för att ge en fullständig bild av situationen. Dessutom inkluderas detaljerade kommentarer och förklaringar för att ge ytterligare insikt och förståelse för de presenterade data. 

Standardrapport (offert):

RISE erbjuder en komplett rapport där resultaten presenteras på ett överskådligt sätt genom korta, men informativa avsnitt med tydliga diagram och tabeller. Denna rapportstruktur är utformad för att göra det lätt för kunder och intressenter att snabbt få en förståelse för de presenterade resultaten utan att behöva fördjupa sig i omfattande texter.

Djupare rapport (offert):

Om önskemål finns möjlighet till utförligare rapport på offert har RISE kapacitet att skapa en mer detaljerad vetenskaplig rapport baserad på resultaten och bakgrundsinformationen som tillhandahålls av kunden. Denna rapport kan omfatta en djupgående analys av data, utförliga diskussioner om metodik och resultat, samt en noggrann bedömning av relevanta faktorer och sammanhang. Genom att använda den senaste forskningen och expertis inom området kan RISE ge en grundlig förståelse för de observerade resultaten och deras implikationer.

RISE strävar efter att säkerställa högsta möjliga kvalitet och tillförlitlighet i de presenterade resultaten, vilket i sin tur hjälper kunder och intressenter att fatta välgrundade beslut baserade på den tillhandahållna informationen.

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Viskosfiber karaktärisering

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveransen av resultat är schemalagd baserat på vår orderstock och omfattningen samt komplexiteten i ditt uppdrag. Vi strävar efter att säkerställa att dina resultat levereras i rätt tid, med hänsyn tagen till de specifika krav i ditt projekt. Tack för din förståelse och tålamod medan vi arbetar för att ge dig bästa möjliga service.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

1.Ingen fattigdom
3.Hälsa och välbefinnande
6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald

Kontaktperson

Nadine Hollinger

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 722 32 22

Läs mer om Nadine

Kontakta Nadine
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Diana Reyes Forsberg

Kontaktperson

Diana Reyes Forsberg

Läs mer om Diana

Kontakta Diana
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

Viskosanläggning i labskala - utveckling

För att utveckla och optimera regenererad cellulosa har RISE två viskospiloter, en i mikroskala och en annan för större volymer viskoslösning. Piloterna består av sex delar som tillsammans motsvarar en faktisk viskostillverkningsp…
Test & demo

Spinnpilot

Den ökade befolkningen i världen leder till ökad konsumtion av textilier. Det innebär att textilråvaran behöver optimeras och processen utvecklas för att göra den mer hållbar så att förbrukningen av jordens resurser minskar. I det…
Tjänst

Molekylviktsfördelning i cellulosaprodukter

Molekylviktsfördelning är en viktig parameter som ger insikt i den kemiska strukturen och egenskaperna hos en given polymer eller substans. Detta värde är särskilt betydelsefullt inom områden som materialvetenskap, kemi och biolog…
Tjänst

Analyser av cellulosa för dissolvingmassa

Genom att använda dissolvingmassa som råvara kan textilföretag spela en aktiv roll i övergången mot en mer hållbar och cirkulär ekonomi. Genom att investera i forskning och utveckling av dissolvingfibrer och produktionsmetoder kan…
Expertis

Våtspinning av konstfibrer

Med vår expertis inom våtspinning, både traditionell våtspinning och air-gapspinnnig, utvecklar vi konstfibrer från polymerer som antingen är icke-termoplastiska eller känsliga för temperatur. Denna metod är särskilt användbar för…
Tjänst

SEM - Identifiering och kontroll av föroreningar i processmiljöer

I processmiljöer är det vanligt med hög temperatur och fuktighet, vilket skapar gynnsamma förhållanden för bakterier, utfällningar och andra oönskade förekomster. Dessa kan leda till störningar och försämring av slutprodukternas k…
Berättelse

Svensk textilfiber med siktet inställt på världsmarknaden

En helt ny cellulosabaserad textilfiber, som är så hållbar och billig att den kan göra skillnad för textilindustrins klimatavtryck. Det är vad TreeToTextile har lyckats ta fram. RISE har varit med på hela resan – från idé til…
Test & demo

Textilfiberutveckling

Inom testbädden Textilfiberutveckling utvecklar RISE innovativa metoder och material för tillverkning av fibrer, garn och nonwoven från biobaserade och syntetiska råvaror. Här erbjuder vi expertis, tillverkningsmetoder samt materi…