Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Järnväg - Infrastruktur, Fordon, Resursstyrning, Forskning och Innovation

RISE innehar en bred expertis gällande en mängd olika områden inom järnväg. Vi har kompetenser inom allt från teknisk provning och utvärdering till mätmetoder, tidtabellsplanering, tjänsteutveckling och automation.

På RISE har forskning en framträdande plats och projekten drivs både nationellt, med medel från finansiärer såsom Trafikverket och Vinnova, och internationellt, med medel framförallt från EU i program som Shift2Rail. RISE innehar både järnvägsspecialister och ämnesspecialister som överbryggar specialistkunskaper mellan olika tillämpningsområden och är även aktiva inom standardisering. 

Det som gör RISE unikt är att vi kan ge stöd under alla delar av innovationsprocessen, från tillämpad forskning till testning och certifiering av produkter.  Vi har både teknisk och samhällsvetenskapligt perspektiv och beaktar både samhället och individen.  

Provning, Utvärdering och Certifiering

RISE är ackrediterade enligt ISO 17025 och har stora test & demo resurser inom många områden som är intressanta med avseende på järnvägsapplikationer. I Borås finns bland annat testbäddar för mekaniska, brandtekniska, klimatmässiga och akustiska provningar. Exempelvis så är vi inom Infrastruktur och betongbyggande verksamma som provningspartner där vi utför tester av bland annat ballast och betong för användning till järnväg. Våra testrapporter kan ligga till grund för typprovning eller egenkontroll för CE-märkning samt för att visa att man uppfyller övriga krav som Trafikverket och andra upphandlare ställer.

Forskning och Innovation

RISE forsknings- och innovationsaktiviteter inom järnvägen har stor bredd och spänner över både infrastruktur, fordon och planering/styrning av järnvägssystemet. Vi har kompetenser inom bland annat underhåll, infrastruktur, fordon och flöden och några av våra specialistområden är tidtabellsplanering, resursoptimering, mätteknik, buller och digitalisering.  Vi arbetar även med organisatorisk transformation och implementation av innovationsprocessen.  

RISE samverkar med flera forskningscentra, myndigheter och företag inom järnvägsområdet och är part i branschprogrammet Kapacitet i järnvägstrafiken (KAJT), som är en av Sveriges huvudaktörer inom järnvägsforskning. 


Områdeskarta kompetens

Kontaktperson

Martin Joborn

Senior Researcher

+46 10 228 43 42
martin.joborn@ri.se

Läs mer om Martin

Relaterat

Test & demo

Mekanisk tillförlitlighet och livslängd

Testbädden kombinerar på ett unikt sätt avancerad mekanisk livslängdsprovning med kvalificerad utvärdering inom tillförlitlighet och beräkning.
Test & demo

Accelererad korrosionsprovning

Testbädd för accelererad korrosionsprovning erbjuder provning i klimatkammare för att jämföra olika material och materialkombinationers korrosionsresistans i olika atmosfärsmiljöer. Vi erbjuder ett stort antal accelererade provnin…
Test & demo

SDL

Demonstration, utveckling och simulering av produkter i virtuell ljudmiljö.
Test & demo

Brandprovningsugnar

En testbädd med omfattande provningsutrustning för att genomföra utvärdering av konstruktioners brandmotstånd.
Test & demo

Brandlaboratorium

Testbädden erbjuder brandprovning och utvärdering av produkters brandegenskaper i förhållande till de krav som marknader eller myndigheter ställer runt om i världen. Vårt koncept är att bedriva forskning parallellt med provning oc…
Test & demo

Visualisation table

A virtual environment that creates a user experience using touch interaction and exploration of complex data sets across diverse application domains. 
Test & demo

Hybridteknik för fordons­framdrivning

Det batteritestcenter med bredast utbud i Norden av batteriprovning för fordon. Anläggningen är öppen för kunder och forskare. Även stora provobjekt tas emot. 
Test & demo

EMC och trådlös kommunikation

EMC - störningstålighet av elektronik och trådlös kommunikationsteknik.