Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kombinerad mobilitet för att stödja hållbart resebeteende

Kombinerade mobilitetstjänster (Mobility as a Service - MaaS) kan revolutionera persontransporter och ha effekt på hållbart resande och transportrelaterade beteenden. MaaS-konceptet integrerar olika transporttjänster, såsom kollektivtrafik, bildelning med mera, i ett samlat erbjudande som ger ett mer komplett alternativ till privat bilägande.

För resenären kan MaaS leda till en enklare vardag där alla transporter för hela hushållet erbjuds via ett och samma abonnemang, med ökad flexibilitet och prisvärdhet, förbättrad tillgång till transporter och relaterade erbjudanden såväl som en förbättrad möjlighet att matcha val av färdmedel till den enskilda resans förutsättningar. Det kan också innebära ett sätt att enklare testa på nya typer av färdmedel, exempelvis elmoped eller elcykel, och andra nya resebeteenden. MaaS kan också vara ett sätt att ha tillgång till bil utan att behöva äga den, med allt det innebär såsom dyr försäkring, parkering, besiktning, däckbyten osv, för en produkt som faktiskt står stilla majoriteten av tiden.  

MaaS omfattar en transformation av hur vi konsumerar (och producerar) persontransporter.  Genom att köpa transport som tjänst kan MaaS i princip hjälpa resenären möta sina transportbehov genom att välja mer miljövänliga och hälsosamma transportsätt som att åka kollektivt, cykla och promenera.  MaaS ger även möjlighet till bilresor, men uppmuntrar användning av delade transporttjänster istället för privatägda fordon.

För närvarande är MaaS ett koncept som skapar mycket intresse inom både transportindustrin och städer/regioner med flera pågående piloter och initiativ både i Sverige och internationellt. Piloterna ger möjlighet att empiriskt undersöka en rad nyckelfrågor kopplade till MaaS-utvecklingen vad gäller resenärernas beteende, exempelvis:

  • Hur påverkar MaaS-tjänster resenärernas beteenden, såsom val av färdmedel, resemönster, bilägande/användning och även boendeform/plats? Hur påverkar MaaS hushållens beteenden och hur transport förhandlas i hushåll? 
  • Hur kan MaaS-tjänster som både stimulerar hållbart resebeteende och uppfyller resenärernas behov utformas?  Hur samspelar det lokala sammanhanget, tjänstens erbjudande/incitament och resenärernas beteende? 
  • Hur kan MaaS utvecklas för att möta behoven av olika användargrupper? Vilka motiv och hinder har olika användargrupper för att bli MaaS-användare?
  • Hur kan MaaS utvecklas för att tillgodose transportbehov i olika geografiska områden och sammanhang (t.ex. storstäder, lands- och glesbygden, roaming mellan länder)
  • Vilka är de praktiska konsekvenserna av MaaS avseende stadsutvecklingen och den bebyggda miljön? Hur kan MaaS integreras i nybyggda och i existerande områden?
  • Vilka är hållbarhetseffekterna av MaaS (ekologiska, ekonomiska, och sociala) och vilka typer av avvägningar finns mellan olika hållbarhetskriterier?
  • Hur kan MaaS erbjudas på olika sätt, t ex direkt till individer, till anställda via arbetsgivare, eller via andra kanaler?  
  • Hur kan MaaS-erbjudandet utökas med andra typer av tjänster?
  • Hur kan olika modeller (exv. demand models, choice models) utvecklas för MaaS? 
Göran Smith

Kontaktperson

Göran Smith

Enhetschef

+46 10 228 43 25

Läs mer om Göran

Kontakta Göran
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.