Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

EMC och trådlös kommunikation

EMC - störningstålighet av elektronik och trådlös kommunikationsteknik.

Testbädden för EMC och trådlös kommunikation används för tester, utvärdering och demonstration av elektronisk störningstålighet och för forskning kring ny kommunikationsteknik. Huvudintressenter är fordonsindustri, telekomindustri, tung verkstadsindustri och försvarsindustri.

EMC, elektromagnetisk kompatibilitet, innebär att elektrisk utrustning ska fungera problemfritt i sin elektro-magnetiska omgivning. Att vara tvungen att stänga av mobiltelefonen på flygplanet eller i sjukhusmiljö är exempelvis två fall där den eletromagnetiska strålningen kan medföra störningar.

RISE har flera mätplatser för EMC-provning, utformade för olika produktområden. Den största, AWITAR används bland annat av fordonsindustrin för avancerade scenariobaserade EMC-tester samt komplexa kommunikations-tester. AWITAR har en kapacitet att ta objekt upp till 70 ton i vikt. Övriga kammare används bland annat för tester av fordonskomponenter, radiosändare och antennkalibrering. Den första stora hallen byggdes i början av 1990-talet och i dag finns totalt sju skärmrum, vilket gör anläggningen till den största i Nordeuropa.

Den kommersiella provningsverksamheten kan delas in i två typer: utvecklingsprovning och slutprovning för att uppfylla standarder (till exempel internationella standarder för E-märkning av fordon och fordonskomponenter med avseende på EMC, lagkravsgodkännande av radiosändare eller kundspecifika standarder).

Globala typgodkännande, certiferingar kan också erbjudas.

EMC-resurserna används även i flera EU-forskningsprojekt där testbädden exempelvis används till forskning  inom kommunikationsteknik. RISE har bland annat stor kompetens inom simulering av elektromagnetiska fält.

Fakta

Testbäddsnamn

EMC och trådlös kommunikation

Etableringsår

1990

Testbäddskategori

Isolerade miljöer (IM)

Bransch

Fordon och transport, IKT och telekom, Säkerhet och försvar

Område

Elektromobilitet

Strategiskt innovationsprogram

Drive Sweden

Region

Västra Götalandsregionen

Besöksadress Brinellgatan 4, 504 62 Borås

Tomas Bodeklint

Tomas Bodeklint

Forskning och Affärsutvecklare

Läs mer om Tomas

Kontakta Tomas

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.