Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Järnväg - Infrastruktur och Fordon till Forskning och Innovation

RISE innehar en bred expertis gällande en mängd olika områden inom järnväg. Vi har kompetenser inom allt från teknisk provning, simuleringar och utvärdering till mätmetoder, tidtabellsplanering, tjänsteutveckling och automation.

På RISE har forskning en framträdande plats och projekten drivs både nationellt, med medel från finansiärer såsom Trafikverket och Vinnova, och internationellt, med medel framförallt från EU i program som Shift2Rail. RISE innehar både järnvägsspecialister och ämnesspecialister som överbryggar specialistkunskaper mellan olika tillämpningsområden och är även aktiva inom standardisering. 

Det som gör RISE unikt är att vi kan ge stöd under alla delar av innovationsprocessen, från tillämpad forskning till testning och certifiering av material och produkter.  Vi har både teknisk och samhällsvetenskapligt perspektiv och beaktar både samhället och individen.  

Provning, Utvärdering och Certifiering

RISE är ackrediterade enligt ISO 17025 och har stora test & demo resurser inom många områden som är intressanta med avseende på järnvägsapplikationer. I Borås finns bland annat testbäddar för mekaniska, brandtekniska, klimatmässiga och akustiska provningar. Exempelvis så är vi inom Infrastruktur och betongbyggande verksamma som provningspartner där vi utför tester av bland annat ballast och betong, spårkomponenter och fordonskomponenter för användning till järnväg. Våra testrapporter kan vara del i en utvecklingsprovning eller ligga till grund för typprovning eller egenkontroll för CE-märkning samt för att visa att man uppfyller övriga krav som Trafikverket och andra upphandlare ställer. RISE är även riksmätplats för bland annat energi och effekt samt fotometri och radiometri.

Forskning och Innovation

RISE forsknings- och innovationsaktiviteter inom järnvägen har stor bredd och spänner över både infrastruktur, fordon och planering/styrning av järnvägssystemet. Vi har kompetenser inom bland annat infrastruktur, drift och underhåll, fordon och flöden och några av våra specialistområden är hållfasthet, korrosion och livslängd, tidtabellsplanering, resursoptimering, mätteknik, buller och digitalisering.  Vi arbetar även med organisatorisk transformation och implementation av innovationsprocessen.  

RISE samverkar med flera forskningscentra, myndigheter och företag inom järnvägsområdet och är part i branschprogrammet Kapacitet i järnvägstrafiken (KAJT), som är en av Sveriges huvudaktörer inom järnvägsforskning, samt huvudman i BeFo stiftelsen för bergteknisk forskning.

RISE kontaktpersoner mot Trafikverkets ansvariga för Flagship Areas (FA) inom Europé´s Rail (fortsättning på Shift2Rail) listas nedan och kan kontaktas via länkar uppe till höger på denna sida.

  • Martin Joborn – FA1
  • Marvin Damschen – FA2, FA5
  • Glenn Langvik – FA3
  • Hans Arvidsson – FA4, FA6
  • Kristina Andersson – FA7
  • Madhav Mishra – FA8

Flagship Areas

FA1: European Rail Traffic & Mobility Management in Multimodal Environment
FA2: Digital & Automated or Autonomous Train Operations
FA3: Intelligent & Integrated Asset Management
FA4: A Sustainable and Green Rail System
FA5: Sustainable Competitive Digital Green Rail Freight Services
FA6: Regional Rail Services / Innovative Rail Services to Revitalise Capillary Lines
FA7: Innovation on New Approaches for Guided Transport Modes
FA8: Transversal Topics - Digital data, Common Railway dictionary, Conceptual Data Model, Enablers; Federated Distributed Dataspace Infrastructure for Rail Systems/Subsystems and Railways Digital Twin.

Mer information

Forskningsprojekt

Test & Demo

Martin Joborn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

Mekanisk tillförlitlighet och livslängd

Testbädden kombinerar på ett unikt sätt avancerad mekanisk livslängdsprovning med kvalificerad utvärdering inom tillförlitlighet och beräkning.
Test & demo

Accelererad korrosionsprovning

Testbädd för accelererad korrosionsprovning erbjuder provning i klimatkammare för att jämföra olika material och materialkombinationers korrosionsresistans i olika atmosfärsmiljöer. Vi erbjuder ett stort antal accelerera…
Test & demo

Glas

Den enda testbädden i Norden med möjlighet att prova och utveckla transparenta materiallösningar.
Test & demo

Brandlaboratorium

Testbädden erbjuder brandprovning och utvärdering av produkters brandegenskaper i förhållande till de krav som marknader eller myndigheter ställer runt om i världen. Bredden av vårt tjänsteutbud tillsammans med djupgående kompeten…
Test & demo

Hybridteknik för fordons­framdrivning

Det batteritestcenter med bredast utbud i Norden av batteriprovning för fordon. Anläggningen är öppen för kunder och forskare. Även stora provobjekt tas emot.
Test & demo

Klimatsimulering

Erbjuder europeiskt unika möjligheter till test i skilda klimattyper - strålande sol, extrema temperaturer och olika grader av luftfuktighet.
Test & demo

Sensorer och Sensorsystem

RISE är ett internationellt ledande forskningsinstitut som samlar Sveriges bredaste kompetens inom området Sensorer och Sensorsystem. Som en oberoende partner hjälper vi till att hitta den bästa lösningen för varje kunds specifika…
Test & demo

Komponenters hållfasthet

Testbädden erbjuder en kombination av kraftfulla och flexibla mekaniska provningsresurser, avancerade mätmetoder, spetskompetens inom beräkning samt forskningsresurser.