Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Resursoptimering och effektivitet för järnvägens system – REJS

Järnvägen är ett område med god potential för att optimera och effektivisera användningen av dess resurser. RISE har stor bredd, kompetens och erfarenhet av forskning och innovation inom området.

Tidtabellskonstrkution, punktlighet, rangering och godsflöden är några av de områden RISE jobbat med.

Järnvägen är ett område med god potential för att optimera och effektivisera användningen av dess resurser. RISE har stor bredd, kompetens och erfarenhet av forskning och innovation inom området.

Att järnvägen optimeras och används så effektivt som möjligt är en viktig pusselbit i omställningen till ett hållbarare samhälle. Det handlar dels om att få ut så mycket nytta som möjlig ur järnvägssystemet, dels om att höja kvalitén på järnvägens tjänster så att överflyttning till järnvägen sker för både resenärer och gods. RISE har lång och bred erfarenhet inom området.

Exempel på områden där RISE verkar är kapacitetsfördelning och tidtabellskonstruktion, optimering av godsflöden och godsvagnar, planering av lokomlopp, rangeringsplanering och dimensionering av bangårdar, energioptimering och förarstödssystem, punktlighetsanalys och informationsdelning. Ofta påverkas stora värden av resursoptimeringen i form av t.ex. infrastrukturbeslut eller transporteffektivitet.

RISE är part i branschprogram Kapacitet i järnvägstrafiken (KAJT, www.kajt.org) och har nära samverkan med både Trafikverket och akademi. RISE medverkar i de stora europeiska programmen som Shift2Rail.

Martin Joborn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.