Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Automatic Rail Cargo Consortium

ARCC är ett Shift2Rail-projekt, där RISE är aktiva i WP2 Real-time yard management. De främsta målen med det svenska arbetet i projektet är dels att finna metoder för bättre samordning mellan rangerbangårdar/terminaler och övriga järnvägsnätet.

Huvudsakliga aktiviteter

Beskrivning och analys av viktiga svenska rangerbangårdars och terminalers status och processer. Beskrivning och analys av rangerbangårdars och terminalers förutsättningar för utvecklad samordning med linjenätets planering och styrning. Utveckling av process och beslutsstöd för samordnad planering mellan linjenät och bangårdar, med speciellt fokus på godståg som avgår utanför sin tidtabellskanal.

Projektet samverkar nära med övriga projektparter DB, CSC, Ansaldo och Slovenska järnvägen. Green Cargo medverkar som svensk referens.

Forskningsbidrag

Beskrivning av nuläge och forskningsbehov vid rangerbangårdar, terminaler och deras samordning med linjen. Beskrivning av nuläge och forskningsbehov kring kapacitetsplanering, men ett speciellt fokus mot godstrafikens situation. Modeller (optimering/simulering) och prototyper för utvecklad samordning mellan bangård och linje.

Nytta för beställare

På 1-3 års sikt kan projektet lägga grunden för fortsatt forskning inom kapacitetsplanering och öka kunskapen om nuläge och potential för samordning mellan bangårdar, terminaler och linjenätet.

På 5-10 års sikt kan projektet ge verktyg för förbättrad samordning mellan rangerbangårdar och linjenätet.


Sammanfattning

Projektnamn

ARCC

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

36 månader

Total budget

1,9 MSEK

Partner

Projekt är del av Branschprogram KAJT, Linköpings universitet, Avdelningen för Kommunikation och Transportsystem, Järnvägsgruppen KTH, Trafikverket

Finansiärer

Shift2Rail via Trafikverket

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Martin Joborn

Kontaktperson

Martin Joborn

Senior Researcher

+46 10 228 43 42
martin.joborn@ri.se

Läs mer om Martin