Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Tåg på station
Foto: Martin Joborn

Utveckling av mått för störningars spridning och påverkan på punktlighet

Projektet syftar till att utveckla mätetalen för störningar i järnvägstrafiken för att bättre spegla störningars spridning och trafikens återställningsförmåga. Projektet är en fortsättning av den tidigare förstudien SPRIDA, som tog fram förslag till två nya mätetal för störningar och som presenterade möjligheter till fördjupade insikter.

Syfte och mål

Nya mätetals utformning kommer att analyseras och detaljutformas genom fallstudier av hur de kan beräknas, användas och komma till nytta. För att kunna använda de nya måtten i större skala är det nödvändigt att de beräknas utan komplicerade, “manuella” ingrepp. Algoritmer ska därför designas så att mått kan beräknas mer eller mindre ”automatiskt” klarar de många specialfall som uppstår när man arbetar med verkliga data. Ett annat mål för studien är att redogöra för hur de nya måtten kan användas för att dra slutsatser och hur man kan göra djupare analyser av störningars påverkan på trafiken.

Lösning

Forskningsbidrag är att öka kunskapen kring störningars spridning och ge möjlighet att identifiera samband mellan störningar och punktlighet.

Effekt

På 1-3 års sikt kan projektet ge viktig kunskap till järnvägsbranschens arbete för att öka punktligheten i systemet samt analysverktyg för ökad kunskap om samband mellan störning och punktlighet.

På 5-10 års sikt kan Trafikverket få verktyg för att analysera störningars spridning.


Sammanfattning

Projektnamn

Utspridd

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

13 månader

Total budget

1,3 MSEK

Partner

Projekt är del av Branschprogram KAJT

Finansiärer

Trafikverket

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Martin Joborn

Kontaktperson

Martin Joborn

Senior Researcher

+46 10 228 43 42
martin.joborn@ri.se

Läs mer om Martin