Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Samhällsekonomisk effektiv fördelning av järnvägskapacitet

Svensk järnvägslag anger att tilldelning av kapacitet skall ge ett samhällsekonomiskt effektivt nyttjande av infrastrukturen. Dagens prioriteringskriterier för tidtabelläggning brister i vetenskaplighet vad avser samhällsekonomisk värdering. SamEff studerar alternativ för att uppnå en bättre underbyggd samhällsekonomisk tilldelning av kapacitet.

SamEff drivs parallellt med ett systerprojekt med samma namn på KTH, inom programmen KAJT (Kapacitet i järnvägstrafiken) och CTS (Centrum för transportstudier).

Mål
Avvägningar och beslut om vilken operatör som ska få tillgång till en viss spårkapacitet sker kontinuerligt under tågplaneprocessen. SamEff syftar till att utveckla en tågplaneprocess där den samhällsekonomiska nyttan maximeras på ett vetenskapligt underbyggt sätt. Fokus ligger på att utforma processer för att använda marknadsmässiga styrmedel i beslut om tidtabelläggningen.

Huvudsakliga aktiviteter
Uppgiften utgår från en tågplaneprocess där auktioner och dynamisk prissättning får en avgörande roll vid tågplanens utformning. Metoder för att jämföra värdet av samhällsköpt trafik med kommersiell trafik undersöks för att jämföra trafikslag på jämlika ekonomiska grunder. Uppgiften  inkluderar utveckling av optimeringsmodeller, beräkningsmodeller och samhällsekonomiska värderingar för att undersöka hur marknadsekonomiska processer ska tillämpas på tågplanen.

Forskningsbidrag
Forskningsbidraget finns dels i de beräkningsmodeller som utvecklas för samhällsekonomisk värdering och i hög grad kunskap om hur tågplaneprocessen bör utvecklas. Att samhällsekonomiskt värdera och utvärdera tågplaner är i dagsläget inte ett välstuderat område och projektet förväntas bidra med ny kunskap inom området. Projektet har lett till en licentiatavhandling framlagd vid Linköpings universitet (se länk).

Nytta för beställare
På kort sikt kan projektet bidra med förbättrade metoder för konfliktreglering baserad på samhälls¬ekonomisk och kunskaper om förutsättningar och möjligheter med en marknadsbaserad tidtabellläggning. På lång sikt förväntas projektet bidra med resultat som kan ligga till grund för en utvecklad tågplaneprocess där utnyttjandet av infrastrukturen sker på ett vetenskapligt bättre underbyggt samhällsekonomiskt sätt.

Sammanfattning

Projektnamn

SamEff

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Utförare

Projektstart

Varaktighet

4 år 5 månader

Total budget

5 750 000

Finansiärer

Trafikverket

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Kontaktperson

Martin Aronsson

Senior Researcher

Läs mer om Martin

Kontakta Martin
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.