Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Grafiska prognostidtabeller

När framtida infrastruktur- och trafikförändringar analyseras är det viktigt att titta på hur tågens körtider påverkas. Körtiderna avgörs dels av tekniska egenskaper, men också av trängseln på spåret och den grafiska tidtabellen. I GRAPRO undersöker vi om optimering kan användas för att ta fram grafiska tidtabeller från prognostiserad data.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att undersöka om och hur optimering kan användas för att hjälpa analytiker på Trafikverket att generera konfliktfria och bra tidtabeller utifrån prognostiserad data. Genom att utveckla en metod för att snabbare lägga grafiska prognostidtabeller kan kvaliteten på effektbedömningar stärkas, vilket i det långa loppet kan leda till en infrastruktur som är bättre behovsanpassad.

Utmaning

I dagsläget måste Trafikverkets analytiker lägga en tidtabell för hand, eller använda en matematisk formel, för att avgöra hur en infrastrukturförändring påverkar tågs körtider. Att lägga en tidtabell för hand tar lång tid, och den matematiska formeln kan inte kan fånga vissa kombinationseffekter. Om optimering ska kunna hjälpa analytikern att snabbt lägga en tidtabell måste optimeringsmodellen kunna hantera de aspekter som är speciellt viktiga för analytikerna, t.ex. stora områden, komplexa stationer och ”bra” tåglägen. Det är också viktigt att undersöka hur optimeringen kan användas i situationer med högt prognostiserat kapacitetsutnyttjande.

Lösning

RISE kommer i samarbete med Trafikverket anpassa och utveckla tidigare framtagna optimeringsmodeller för tidtabellsgenerering, och även undersöka vilka lösningsmetoder som är lämpliga att använda i prognossammanhang. Tidtabellsgeneratorn kommer även demonstreras på ett exempelfall.

Effekt

Om det visar sig att optimering kan användas för att generera grafiska prognostidtabeller kan specifika trafikupplägg och infrastrukturförändringar tidtabelläggas med optimering, och tidtabellens planerade körtid för tågen användas som indata till effektbedömningen. Detta kan stärka bedömningens kvalitet, vilket i det långa loppet kan leda till att infrastrukturen blir bättre behovsanpassad.

Sammanfattning

Projektnamn

GRAPRO

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

750.000 SEK

Partner

Trafikverket, KAJT

Finansiärer

Trafikverket

Projektmedlemmar

Sara Gestrelius

Kontaktperson

Sara Gestrelius

Researcher

+46 10 228 43 94

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.