Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brandsäkerhet i järnvägsfordon

RISE har lång erfarenhet av att arbeta med brandsäkerhet i järnvägsfordon. Vi är experter inom brandprovning av material i tåg enligt EN 45545-2, vi forskar och sitter med i både nationella och internationella standardiserings kommittéer.

Tid är en nyckelfaktor vid bekämpning av bränder. Brandsäkra material och produkter i järnvägsfordon minimerar att en brand uppstår samt hindrar spridningen av rök och flammor. Detta ger passagerare och personal ökade chanser till att hinna evakuera och på så vis rädda liv. Om en brand kan släckas på ett tidigt stadium leder det till förbättrad säkerhet och begränsade materiella skador.

Provning

RISE har lång erfarenhet av standardiserad provning enligt EN 45545-2 och -3. Våra laboratorieresurser gör att vi även kan utföra ad hoc provning på allt från små komponenter till kompletta fordon. 

EN 45545-2 innefattar branddynamisk provning. Standarden delar upp material och produkter i olika kravset (R-set) som innehåller olika provningsmetoder tillsammans med kriterier för godkännande (HL-nivå). Se länk till höger för olika R-set, vilka provningsmetoder som ingår.   

EN 45545-3 innefattar brandmotståndsprovning av väggar, golv, elektronikskåp etc.

Databas

I RISE internationella arbete har vi fångat upp behovet från företag att översiktligt kunna visa och söka efter material och produkter som godkänts enligt EN 45545-2 och -3. RISE har skapat en lösning genom att låta företag lista sina material och produkter i den öppna databasen Rolling Stock Materials.

Forskning

RISE deltar i forskningsprojekt, både nationellt och internationellt och är på så vis med och driver utvecklingen framåt. Resultat från vår forskning har påverkat provningsförfaranden och brandsäkerhetskrav i järnvägsfordon och infrastruktur. Inom EU-projekten FIRESTARR och TRANSFEU bidrog vi till utvecklingen av provningsstandarderna i EN 45545-serien genom vår expertis inom brandteknik och mätning av giftiga brandgaser. Vi har också starkt bidragit till utveckling av brandsäkra kompositmaterial för järnvägsfordon inom EU-projekten FireResist och senast Mat4Rail. I dessa projekt utvecklades nya kompositmaterial för att klara höga brandkrav och samtidigt uppfylla krav på mekaniska egenskaper. Vad gäller infrastruktur, togs ny viktig kunskap fram om brandsäkerhet i tunnlar för tåg och spårvagnstrafik genom vårt arbete i det nationella METRO-projektet.

Standardisering

RISE sitter med i SIS tekniska kommitté 254 - Järnvägar, tunnelbana och spårväg. Där driver vi bland annat arbetet med brandsäkerheten i järnvägsfordon som styrs av standardserien EN 45545. RISE deltar aktivt som expert i CEN/TC 256/WG 01 "Fire Protection". 

Anna Bergstrand

Kontaktperson

Anna Bergstrand

Enhetschef

+46 10 516 58 54

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.