Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Korrosion i Infrastruktur

Metaller finns i de allra flesta byggnader och konstruktioner, som huvudmaterial eller som del i en struktur, exempelvis armeringar i betong. Metaller har oftast en viktig funktion, bärande eller kosmetisk. Ett olämpligt val av material, fel dimensionering eller fel rostskydd kan leda till stora konsekvenser, både säkerhetsmässigt och ekonomiskt.

RISE arbetar med expertiser, haveriundersökningar samt forskning och utveckling kring metaller som används inom infrastruktur. Vi arbetar med områden som konstruktioner, broar, tunnlar, rörledningar, värme & kylsystem, kraftledningsstolpar och hamnar.

Vi kan hjälpa till med materialval, bedömning av korrosionsrisker, forskning och utveckling av material och korrosionsskydd. Våra fokusområden är:

  • Väggtunnlar, broräcken och andra väggmiljöer
  • Katodisk skydd
  • Marklagda rör, polymerer och metaller
  • Svetsbarhetsbedömning av metaller i konstruktioner
  • Inspektioner och skadefallsanalys

Kontaktperson

Andrew Gordon

Enhetschef

+46 10 228 48 55
andrew.gordon@ri.se

Läs mer om Andrew

Kontaktperson

Bror Sederholm

Specialist

+46 10 228 48 59
bror.sederholm@ri.se

Läs mer om Bror

Relaterat

Expertis

Korrosionsskydd

Korrosion eller rost kan bekämpas på många sätt. Vilken metod för korrosionsskydd som är mest lämplig i det enskilda fallet beror på faktorer som aktuell miljö, applikationsområden, livslängdskrav med mera.
Expertis

Korrosion inom bygg och entreprenad

Metaller finns i de allra flesta byggnader och konstruktioner, antingen som huvudmaterial eller som del i en struktur, exempelvis armeringar i betong. Metaller har oftast en viktig funktion, bärande eller kosmetisk. Ett olämpligt …
Tjänst

Fältexponering i marin miljö

Provningar och utvärderingar av korrosionsskydd och korrosionsegenskaper för material och ytskydd kan erbjudas för de många olika korrosiva miljöer som uppstår i havsmiljöer.
Expertis

Atmosfärisk korrosion

Utsatta konstruktioner utomhus är byggnader, infrastruktur och material i vägmiljö såsom broar och tunnlar och olika typer av fordon; bilar, båtar och flygplan. Inomhus kan korrosion orsaka skador på elektronik och på unika kultur…
Expertis

Korrosion i vätskor

Många konstruktioner utsätts för vätskor, så som vattenledningar, kopplingar, kylvattensystem, kondensorer, fartyg mm. Korrosionsproblematiken skiljer sig oftast mellan olika konstruktioner och miljöer, vilket RISE har lång erfare…
Expertis

Korrosion i jord

Många ur samhällets synpunkt viktiga konstruktioner är förlagda i jorden och utsätts för dess korrosivitet. Som exempel kan nämnas våra vatten- och avloppsnät, naturgasledningar, cisterner för olja och bränslen, telekablar, kraftl…
Expertis

Polymerkorrosion

Det är inte bara metaller som rostar utan även plaster eller polymerer kan korrodera i olika miljöer.  Vi är internationellt ledande experter inom området och har över 30 års erfarenhet av nära arbete med industrin.
Projekt

Modellering av korrosion i nya typer av betong

Potentialen för mekaniska modeller har undersökts och simuleringar har framgångsrikt gjorts för nya betongsammansättningar med armering i vägmiljö vad gäller korrosion.