Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Riksmätplatsen för effekt och energi

RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningen genom sina riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI.

Vi tillhandahåller mätteknisk expertis på hög internationell nivå när det gäller elektrisk effekt, energi och elkvalitet. Det kan gälla ren mätning, men också kalibrering eller provning av instrument och mätsystem för att säkerställa utrustningarnas mättekniska status, där spårbarhet är en viktig del.

Mättekniskt innebär spårbarhet att man använder sig av instrument som är kalibrerade av andra instrument i en kedja upp till internationella normaler eller realiseringar, där riksmätplatsen ska tillgodose den högsta nationella nivån. Varje mätning och steg i kedjan innebär en viss adderad mätosäkerhet. Att uppskatta mätosäkerhet är därför en ständig utmaning, och ett eget expertisområde.

Exempel på mätningar och kalibreringar som vi som Riksmätplats kan tillhandahålla:

  • Aktiv, reaktiv och skenbar effekt eller energi
  • Enfasigt eller trefasigt mätning med 3-ledar eller 4-ledarkoppling
  • Alla effektfaktorer
  • Spänning, ström och effekt vid icke sinusformade signaler.
  • Absolut fas för PMU-applikationer
  • Elkvalitetsstorheter

De flesta mättekniska uppdragen gäller växelström från 16 Hz och upp till 2500 Hz, strömmar från 5 mA upp till 100 A samt spänningar från 50 V till 600 V. I samarbete med Riksmätplatsen för högspänning och högström kan vi erbjuda mätningar på högre spänningar och strömmar. För högre frekvenser hänvisar vi till Riksmätplatsen för elektriska storheter.

Vi hjälper även till med rådgivning, utbildning och utredning inom elektrisk mätteknik.

Kontaktperson

Stefan Svensson

Forskare

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Kalibrering av elektrisk effekt vid riksmätplats

En effektmeter, wattmeter eller mätvärdesomvandlare mäter den elektriska effekten och finns både som en och flerfasiga. Kalibrering av en effektmeter eller wattmeter säkerställer instrumentets felvisning så att den håller sig inom…
Tjänst

Kalibrering av elmätare och normalelmätare vid riksmätplats

Riksmätplatsen för effekt och energi erbjuder kalibrering av alla typer av elmätare och normalelmätare.
Tjänst

DSWM - samplande wattmeter

Vi erbjuder vårt allra noggrannaste effekt- och elkvalitetsmätsystem till försäljning, antingen ett komplett system eller delar av det. Vi kan även dela med oss av vår kompetens i form av rådgivning och kunskapsöverföring. Välkomm…
Område

Metrologi och mätteknik

Mätningar görs över hela världen, inom alla branscher. Oftast mäter man för att kunna fatta beslut eller kontrollera något. Det kan vara beslut om en åtgärd men det kan också vara ett automatiserat beslut i ett styr- och reglersys…
Expertis

Riksmätplatsen för elektriska storheter

RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningar genom sina Riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI.
Expertis

Riksmätplatsen för högspänning och högström

<p>RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningen genom sina Riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI.</p>
Test & demo

Högspänninsgs­laboratorium

Kombination av hög kompetens och mycket avancerad mätteknik inom flera områden gör anläggningen internationellt unik.
Projekt

Lösningar för smarta elnät

Elnätet står inför stora utmaningar när andelen förnybar energi ökar, fler vill ladda elbilar eller installera värmepumpar. UNITED-GRID tar fram lösningar som elnätsägare kan ha nytta av för att bibehålla säkerheten och effektivit…