Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Fotografi av järnvägsspår utanför en station i solnedgång.
Foto: Sara Gestrelius

Tidtabellskvalitet

Det är svårt att lägga en bra och konfliktfri tågtidtabell. Tidtabellens kvalitet påverkas av flera olika aspekter, t.ex. hur väl den tillgodoser transportbehovet, hur pass robust den är och hur mycket kapacitet den upptar. I TTK kommer vi samla och analysera olika kvalitetsmått och skapa ett ramverk för flermålsoptimering av tidtabeller.

Syfte och mål

Syftet med TTK är att förbättra järnvägens kapacitetstilldelningen. Ett ramverk för flermåls-optimering kan stärka Trafikverkets arbete med tidtabellskvalitet, och i det långa loppet ge bättre tidtabeller. Ramverket kan också användas för att skapa en gemensam bild av kapacitetssituationen, och är ett steg mot att generera automatiska svar på tåglägesansökningar.

Utmaning

Att lägga en bra tidtabell är till sin natur ett väldigt svårt problem som ställer höga krav på Trafikverkets tidtabellskonstruktörer. Järnvägsmarknadens avreglering och den stigande efterfrågan på järnvägstransporter ökar trycket på tidtabellskonstruktörerna ännu mer. I dagsläget konstrueras tidtabellen för hand, men framsteg inom datorvetenskap och optimering innebär att det kan vara möjligt att använda optimeringsmetoder för att stödja tidtabellskonstruktörerna. I TTK undersöker vi vilka olika kvalitetsmått som är viktiga vid tidtabellskonstruktion, samt hur dessa mått samverkar och kan användas i ett ramverk för flermålsoptimering.

Lösning

Projektet kommer göra en genomgång av de kvalitetsmått som är publicerade i vetenskapliga artiklar eller används inom industrin. Dessa mått kommer analyserar för att identifiera vilka som är lämpliga att inkludera i flermåls-ramverket. Sedan kommer ramverket designas, kodas och testas i ett antal fallstudier.

Effekt

Effekten är en bättre tidtabellsprocess och tidtabell, och i det långa loppet bättre järnvägstransporter för både resenärer och gods.


Sammanfattning

Projektnamn

TTK

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Doktorand

Projektstart

Varaktighet

Till 2020

Total budget

4.500.000 SEK

Partner

Trafikverket, Linköpings Universitet, KAJT

Finansiärer

Trafikverket

Projektmedlemmar

Sara Gestrelius

Kontaktperson

Sara Gestrelius

Researcher

+46 10 228 43 94
sara.gestrelius@ri.se

Läs mer om Sara