Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Fire resistant composite materials and smart modular design

RISE bidrar med kompetens inom brandsäkerhet och mekanisk karakterisering i EU-projektet Mat4Rail (Fire resistant composite materials and smart modular design).

Syfte och mål

Mat4Rail har som mål att reducera vikt genom att ersätta metalldelar i tåg med polymera fiberkompositmaterial samt att öka kapacitet och passagerarkomfort genom ett inbyggt modulkoncept för interiördesign.

Utmaning

Spårbunden transport ökar inom Europa och branschen har utmaningar i form av bl.a. ökande antal transporter och passagerare, säkerhet och klimatpåverkan.

Lösning

För att möta dessa utmaningar har EU tillsammans med branschen skapat ett publikt-privat samarbetsprojekt, Shift2Rail, inom forskningsprogrammet Horizon 2020. Shift2Rail har regelbundna utlysningar varav delar är reserverade för de privata organisationer vilka finansierar programmet och delar som är öppna. Projektet Mat4Rail finansieras inom den öppna utlysningen som genomfördes 2017.

Projektet är uppdelat i två arbetsströmmar: 1) Materials och 2) Interior Design. RISE leder arbetet med testning och karakterisering av kompositmaterial och sammanfogningar (WP4). Brandprovningar kommer att utföras av Safety Fire Research med avseende på brandbeteende samt brandmotstånd. Målsättningen är att utveckla kompositmaterial som uppfyller kraven i den Europeiska standarden för material i tåg, EN 45545. Mekaniska provningar av materialen, både med avseende på utmattning och statisk styrka, utförs av Safety Mechanic Research.

Effekt

Projektet möjliggör införande av nya kompositmaterial med förbättrad prestanda på marknaden, vilket gör dem tillgängliga för järnvägsleveransindustrin. Dessutom kommer nya funktioner att integreras i tåg, såsom innovationer för sittplatser och förarplatsen för att förbättra kapacitet, prestanda och komfort.

Sammanfattning

Projektnamn

Mat4Rail

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Participant / work package leader

Projektstart

Varaktighet

24 månader

Total budget

3.5 millioner euro (RISE 0.324 millioner euro)

Partner

CIDETEC, Spain, UNI-HB, Germany, ITAINNOVA, Spain, CENTEXBEL, Belgium, RISE, Sweden, AIMPLAS, Spain, IMA, Germany, HUNTSMAN, Switzerland, COEXPAIR, Belgium, ASAS, Turkey, NVGTR, Germany, SPIRIT, Austria, ESCATEC, Switzerland, GRAMMER, Germany, INDAT, Austria, ACCEL, Switzerland

Finansiärer

EU Shift2Rail (Horizon 2020)

Projektets webbplats

Koordinator

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Per Blomqvist

Kontaktperson

Per Blomqvist

Enhetschef

Läs mer om Per

Kontakta Per

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.