Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

Brandhall Sverige

Brandhallen är en av Europas största, som är utrustad med reningsanläggning av såväl rök som släckvatten.

I stora brandhallen i Borås, genomförs storskaliga brandtester på uppdrag av svenska och internationella kunder. Anläggningen, med måtten 18 x 22 x 19 meter, är den enda i sitt slag i Sverige och en av de största i Europa. I hallen utförs bland annat brandtester av olika fordon, av konstruktionselement från byggnader, fartyg, tunnlar och av pall-stallage lastade med olika varor.

Tekniskt avancerad utrustning mäter brandeffekt upp till 15 MW, flamspridning, antändning och produktion av rök och giftiga gaser. Anläggningen är miljöanpassad och försedd med rökgasrening och rening av släckvatten. Bland uppdragsgivarna finns bland annat fordonsindustri, byggindustri, släcksystemstillverkare och det Svenska försvaret.

Fakta

Testbäddsnamn

Brandcentrum

Etableringsår

1975

Testbäddskategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Fastigheter / infrastruktur, Säkerhet och försvar

Område

Brandsäkerhet, Risk och säkerhet

Region

Västra Götalandsregionen

Besöksadress Brinellgatan 4, 504 62 Borås

Anders Lönnermark

Enhetschef

Läs mer om Anders

Kontakta Anders

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.