Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

Brand­provnings­ugnar för att testa konstruktioners brand­motstånd

En testbädd med omfattande provningsutrustning för att genomföra utvärdering av konstruktioners brandmotstånd.

I horisontalugnen undersöks bland annat bjälklag, undertak, balkar, ventilationsspjäll, dokumentskåp och fartygsdäck. I vertikalugnen provas väggar, dörrar, fönster, glaspartier, rörgenomföringar, fartygsskott och funktioner hos kablar.

Användare av provningsutrustningen är produktutvecklare inom princip alla branscher där problem med brand kan uppstå, men även importörer av produkter som vill ha dem brandcertifierade. Omkring 30-40 procent av produkterna som provas tillverkas utanför Sverige.

Sveriges enda anläggning med godkänd utrustning för att utfärda brandcertifiering. Det är även en mötesplats för forskning på universitet/högskola och industri med flera professorer och doktorander, som en utgör en resurs för utveckling och testning av nya konstruktioner.

Fakta

Testbäddsnamn

Brandprovningsugnar

Etableringsår

1975

Testbäddskategori

Isolerade miljöer (IM)

Bransch

Fastigheter / infrastruktur, Säkerhet och försvar

Område

Brandsäkerhet

Region

Västra Götalandsregionen

Besöksadress Brinellgatan 4, 504 62 Borås

Patrik Johansson

Forsknings och affärsutvecklare

+46 10 516 50 92
patrik.johansson@ri.se

Läs mer om Patrik