Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Life Science för ett bättre liv

Världen står inför samhällsrelaterade hälsoutmaningar såsom pandemier, demografiska förändringar, antibiotikaresistens och ojämlik vård. I Europa år 2024 kommer personer över 65 år att vara fler än de under 15 år, och år 2060 förväntas personer över 80 år uppgå till 61 miljoner – nästan 15 procent av befolkningen. Antalet personer med icke-smittsamma sjukdomar såsom cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, kroniska lungsjukdomar och mentala hälsoproblem ökar. Samtidigt är innovationshastigheten inom life science hög. Data-drivna innovativa lösningar, i kombination med vetenskapliga framsteg, kommer att ha en djupgående effekt på förebyggande åtgärder, diagnostik, nya behandlingar, rehabilitering och slutligen folkhälsa.

Life science är en vetenskaplig gren som liksom biologi, medicin, antropologi och sociologi behandlar levande organismer och livsprocesser. I den svenska life science-strategin främjar sektorn – definierad som industri, offentlig hälso- och sjukvård, högre utbildning och innovationsinstitutioner – mänsklig hälsa. Strategin definierar åtta prioriterade områden:

  1. Strukturer för samverkan
  2. Nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation
  3. Ansvarsfull, säker och etisk policyutveckling
  4. Integrering av forskning och innovation i vården
  5. Välfärdsteknik för ökad självständighet, delaktighet och hälsa
  6. Forskning och infrastruktur
  7. Kompetensförsörjning, talangattraktion och livslångt lärande
  8. Internationell attraktivitet och konkurrenskraft

Life science vid RISE tar upp alla åtta prioriterade områden som en del av rollen som samarbetspartner inom forskning och innovation för att utveckla life science-företag. Vår styrka är avancerad teknisk infrastruktur och ämneskunnighet.

Sarah Thunberg

Avdelningschef

+46 10 228 44 52

Läs mer om Sarah

Kontakta Sarah
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Det här gör rise inom Life Science