Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Validering av snabbtester för påvisning av anti­kroppar mot covid-19

RISE har fått i uppdrag av Folkhälsomyndigheten att validera prestandan hos utvalda snabbtester (patientnära tester, Point of care, POC) avsedda att påvisa antikroppar mot viruset SARS-CoV-2, som orsakar covid-19. Resultaten syftar till ökad kunskap och till att ge stöd för aktörer som avser använda snabbtester i sin verksamhet. Projektet ingår som en del i det regeringsuppdrag som getts till Folkhälsmyndigheten för utökad och storskalig testning för covid-19.

Tester som ska valideras

Urvalet av de snabbtester som RISE ska analysera hanteras av Folkhälsomyndigheteten och baseras på den rekommenderade prestanda som myndigheten publicerat i sin vägledning om antikroppspåvisning vid covid-19. För urvalskriterier och uppdraget till RISE, besök folkhalsomyndigheten.se.

En lista över de tester som valts ut för validering finns också hos Folkhälsomyndigheten.

Utvärderingen av snabbtesterna kommer att utföras på RISE i Södertälje och kommer följa ett kvalitetsledningssystem som har tagits fram specifikt för detta projekt. Resultaten kommer att publiceras på ri.se.

Serumpanel för covid-19

Under oktober-december har RISE samlat blod från frivilliga och byggt en validerad serumpanel. Panelen innehåller en efterfrågad spridning vad gäller kön, ålder, sjukdomsgrad och antikroppsnivåer enligt kriterier satta av Folkhälsomyndigheten.

 

Utvärderade snabbtester – resultat


Rapport - Acon Laboratories

+

Rapport - Acro Biotech

+

Rapport - Biocredit, RapiGen

+

Rapport - Dynamiker Biotechnology

+

Rapport - Encode Medical Engineering

+

Rapport - Limining Bio

+

Rapport - Nadal, nal von Minden

+

Rapport - NG Biotech All-in-one

+

Rapport - NG Biotech Cassette

+

Rapport - Orient Gene Biotech

+

Rapport - Panbio, Abbott

+

Rapport - Salocor, Salofa Oy

+

Rapport – SD Biosensor

+

Rapport – Sugentech

+

Rapport – SureScreen Diagnostics

+

 

 

 


Metod för validering

+

Batchkontroller

RISE kan också erbjuda batchkontroller av redan validerade snabbtester. Sådana utförs på uppdrag av företag och görs för att säkerställa att alla batcher håller den kvalitet som anges av tillverkaren. 


Anna Ridderstad Wollberg

Kontaktperson

Anna Ridderstad Wollberg

Senior projektledare

Läs mer om Anna

Kontakta Anna

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.