Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE klimatdatabas för livsmedel nu i norsk version

24 augusti 2021, 17:29

RISE klimatdatabas för livsmedel ger kunskap om olika livsmedels klimatpåverkan och används av företag och offentliga aktörer i arbetet för att minska klimatavtrycket i recept, menyer, inköp, sortiment eller när man handlat. Nu lanseras en ny klimatdatabas speciellt framtagen för den norska marknaden, utvecklad av RISE i samarbete med NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning.

RISE klimatdatabas för livsmedel har funnits för den svenska marknaden i över fem år och används av allt fler aktörer i livsmedelssektorn. Det som en gång skapades för att hjälpa kommuner och regioner att göra klimatsmarta val i sin kost- och menyplanering används nu även av livsmedelsproducenter, handeln samt restaurang- och storköksverksamheter. Med RISE klimatdatabas ökar medvetenheten om olika livsmedels klimatpåverkan och kan bidra till klimatomställningen från vår konsumtion och produktion av mat.

Idag lanseras en norsk version av RISE klimatdatabas för livsmedel som redan nu används i den norska livsmedelssektorn genom Norgesgruppen och Oslo kommun.

– RISE Klimatdatabas har skapat bättre förutsättningar för Norgesgruppen i arbetet med att minska vår egen, men också våra kunders, klimatpåverkan från mat. Vi hoppas att fler livsmedelsföretag och andra organisationer använder klimatdatabasen för att minska matkonsumtionens klimatpåverkan i Norge, säger Halvard Hauer, Hållbarhetschef, Norgesgruppen.

– Arbetet med Norgesgruppens klimattjänster har det senaste året varit viktigt för RISE och NORSUS gemensamma arbete mot en norsk version av RISE klimatdatabas för livsmedel och mycket glädjande också att Norges största kommun är vår andra användare, säger Thomas Angervall, RISE och Hanne Møller, NORSUS.

Den nya norska versionen innehåller klimatavtryck för mer än 720 generella livsmedelsprodukter (fläskkött, torsk, mjölk, morötter, kaffe osv) och cirka 1 300 olika produktionskedjor (t.ex. olika ursprung och produktionsmetoder) där norska produktionsdata har samlats in för de volymmässigt största basråvarorna. Varje klimatavtryck av produkter i den norska versionen av RISE Klimatdatabas baseras på livscykelanalyser och klimatberäkningar från litteratur som har granskats och i vissa fall omarbetats av RISE och NORSUS så att systemgränserna för klimatavtrycken blir jämförbara med befintliga klimatavtryck i RISE klimatdatabas.

RISE Klimatdatabas för livsmedel, unik i sitt slag i världen, uppdateras årligen för att säkerställa att bästa tillgängliga och mest uppdaterade klimatdata används.

– Det unika med klimatdatabasen är att vi samlar ihop och uppdaterar befintlig kunskap och data kring olika livsmedels klimatpåverkan och gör den tillgänglig i anpassade tillämpningar för näringslivet, offentliga organisationer och andra delar i samhället, först i Sverige och nu alltså i Norge. Med ett pragmatiskt arbetssätt och RISE kunskap och långa erfarenhet av beräkning av klimatpåverkan från livsmedelsproduktion har vi genom klimatdatabasen hjälpt svenska aktörer att arbeta med att följa upp och minska klimatpåverkan från produktion och konsumtion av mat, säger Thomas Angervall, RISE.

– Matkonsumtionen står för en så pass stor del av konsumtionens klimatpåverkan och intresset från livsmedelsföretag och offentliga organisationer att arbeta för att minska klimatpåverkan från matproduktion och -konsumtion är stort i Norge. Vårt samarbete med RISE kring en norsk klimatdatabas har på kort tid skapat bättre möjligheter för det norska samhället att arbeta med minskad klimatpåverkan på en kvantitativ och trovärdig nivå, säger Hanne Møller, NORSUS.

 

Mer info:

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/expertiser/rise-klimatdatabas-for-livsm…

Kontakt:

Thomas Angervall, RISE +46-10-516 66 74, thomas.angervall@ri.se

Hanne Møller, NORSUS +47 971 04 773, ham@norsus.no