Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Nu lanserar HS30 nyckeltal för socialt hållbara bostäder

25 juni 2024, 07:06

HS30 (Hållbart Stockholm 2030) är ett forum, som projektleds av RISE, där bostadsaktörer i Mälardalen kraftsamlar för att accelerera hållbarhetsomställningen. Nu lanserar HS30 ett förslag på tio nyckeltalsindikatorer (KPI:er) för socialt hållbara bostäder.

Genom att ta fram förslaget vill HS30 bidra till att skapa en praxis för socialt hållbarhetsarbete inom bostadsutveckling och förvaltning. Dessa KPI:er är resultatet av en iterativ process där HS30 har skapat verktyg som eftersträvar en balans mellan kontextuella och standardiserade indikatorer, och som riktar sig mot planering, byggnation och förvaltning inom bostadssektorn.

- HS30 genom RISE samlar ambitiösa företag som vill samverka med andra aktörer inom finans, civilsamhälle, akademi och näringsliv för en samlad hållbarhetsförflyttning av bostadsbranschen och vill med detta arbete ta ett stort steg framåt tillsammans, säger Andreas Huss, koordinator HS30/projektledare RISE. 

- Det unika med dessa KPIer är att de utgår från bostadsbolagens kärnverksamhet – att skapa och förvalta bostäder för människor. I en tid där hela samhället står inför en omställning är det avgörande att vi agerar så hållbart som möjligt med de resurser och verktyg vi har tillgängliga. Det innebär att vi måste våga ta små steg och testa oss fram, samt identifiera vilka resurser och verktyg som saknas. Det är precis detta som vi på HS30 vill utveckla tillsammans, säger Ximena Horjales, projektledare på RISE och samordnare för HS30s arbetsgrupp för social hållbarhet.

Målet är att tillhandahålla robusta verktyg för att mäta, följa upp och utvärdera insatser inom social hållbarhet i boendemiljöer. Syftet är att lyfta social hållbarhet till en ny nivå, där vetenskapliga grunder och hållbar affärspraxis går hand i hand. Det nya med dessa KPI:er är att de möter ett växande behov av en vetenskapligt underbyggd metod för att följa upp och utvärdera socialt hållbarhetsarbete – ett behov som har identifierats av både bostadsaktörer och finanssektorn. Nu kan bostadsbolag inte bara följa upp och förbättra sina insatser för social hållbarhet, utan även effektivisera resurshantering och tydliggöra skapandet av värde. Dessutom möjliggör de en koppling till bolagens hållbarhetsredovisning (CSRD) och finansiering, exempelvis genom länkade lån.

 

 

För ytterligare information:

Länk till nyckeltalen: 10kpierforsocialthallbarabostaderjuni2024final.pdf (hs30.se)

Länk till HS30: https://hs30.se/

 

Kontakt:

Ximena Horjales, projektledare på RISE, samordnare HS30s arbetsgrupp för social hållbarhet

ximena.horjales@ri.se

+46 10 516 68 52