Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

IKEA och Reelab nya medlemmar i Nationellt center för hållbar plast

27 juni 2024, 07:10

RISE satsning på hållbar omställning, ökad cirkularitet och fossilfrihet i svensk plastindustri växer med nya medlemmar. IKEA och Reelab är två av de 13 företag som nu ansluter till Nationellt center för hållbar plast.
- Äntligen har vi en plattform i Sverige där vi tillsammans kan adressera delade utmaningar över branschgränser, säger Hoang Minh Nguyen, Material- och innovationschef för plast och metaller på IKEA.

Nationellt center för hållbar plast erbjuder en plattform där företag och organisationer både kan dra nytta av expertis och infrastruktur kopplat till exempelvis material- och produktutveckling, och hållbarhetsanalys men även utbildning, omvärldsbevakning och nätverkande.

– Det är tydligt att hela värdekedjan behöver involveras för att vi ska nå framgångar inom hållbarhet. Att globala företag som IKEA går in som partnerbolag sänder en stark signal till andra produktägare om vikten av samarbete i dessa frågor, säger Fredrik P. Bergfeldt, verksamhetsledare för Nationellt center för hållbar plast på RISE.

image received via email

Fredrik P. Bergfeldt, verksamhetsledare för Nationellt center för hållbar plast på RISE.

– För att begränsa den globala uppvärmningen är det oerhört viktigt att industriella aktörer, institut som RISE och akademin verkar gemensamt. Plast är ett område som kräver en betydande del av våra ansträngningar, säger Hoang Minh Nguyen, Material- och innovationschef för plast och metaller på IKEA.

- Helhetslösningen är helt klart en nyckelfördel. Vi får tillgång till olika teknologier, materialutveckling och ett stort nätverk av organisationer som alla arbetar med samma frågor. Vi har sedan tidigare en stark relation med RISE och samarbetar aktivt kring en portfölj av möjliga lösningar inom plastområdet. Förhoppningsvis kommer vi snart att kunna utvidga detta samarbete för att inkludera även andra partners inom centret, säger Hoang Minh Nguyen.

image received via email

Hoang Minh Nguyen, Material- och innovationschef för plast och metaller på IKEA.

Företaget Reelab distribuerar råmaterial av återvunnen plast och vd Kristin Nilsson tycker att den största utmaningen ligger i att övertyga plastproducenter om vikten av att använda återvunnen plastråvara.  

– Vi ser fram emot möjligheten att tillsammans med centrets övriga aktörer utveckla återvinningsbranschen. För oss är nätverkandet och samarbetet med plastproducenter och produktägare nog det vi ser mest fram emot. När ett center bestående av aktörer från industri, akademi och institut tillsammans påvisar vikten av återvinning så inger det en tyngd som är svår att uppnå på egen hand. Min förhoppning är att det ska bidra till att även mindre företag får upp ögonen för möjligheterna och inser att det finns hjälp att få, säger Kristin Nilsson.

image received via email

Kristin Nilsson, VD Reelab

– Jag är glad över att vi redan har så många intressenter med som ser möjligheterna inom centret: IKEA, Scania, Reelab, Stena Recycling, Renova, KB Components, Nordic Waterproofing, BASF, IAC Group, Biesterfeld, Interesting Times Gang och Högskolan i Borås. Nästa steg är att nå ännu fler bolag och fler sektorer, exempelvis inom bygg- och förpackningsindustrin, samt även inkludera fler aktörer inom energi- och återvinning, säger Fredrik P Bergfeldt.

 

Om Nationellt center för hållbar plast

Nationella centret för hållbar plast samlar industri, akademi, institut och branschorganisationer för att tillsammans arbeta mot att minska plastens klimatavtryck och stärka svensk plastindustris marknadsposition. Mer om erbjudandet och kontakt: https://www.ri.se/sv/erbjudande/nationellt-center-for-hallbar-plast.

 

Presskontakt:

Niklas Jälevik, presschef RISE, niklas.jalevik@ri.se, 072-727 53 14