Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

RISE blir certifierad testanläggning för SKA observatoriet

18 juni 2024, 07:47

RISE har utsetts till officiell testanläggning för SKAO (Square Kilometers Array Observatory) som är nästa generations Big Data-anläggning för radioastronomi. RISE bidrar med nya metoder som möjliggör detektering av mycket svaga elektromagnetiska emissioner för att säkerställa korrekta observationer från rymden.

RISE har utvecklat en instrumentspecifik mjukvara för att testa elektromagnetisk emission (EMC) från radiomottagarna som ska användas inom SKAO. Syftet var att utveckla testmetoder som spårbart kan detektera emissioner så svaga att observationer från rymden inte störs.

image received via email

Bild: SKAO

- Att bli en SKAO-godkänd testanläggning är mycket viktigt för RISE eftersom det gör att vi kan stödja olika leverantörer till projektet för att säkerställa att de uppfyller kraven från SKAO. För att ytterligare stärka vårt samarbete tecknade vi ett samarbetsavtal mellan SKAO och RISE. Den SKAO-godkända testanläggningens status och samarbetsavtalet gör att vi kan vara en del av det fantastiska arbetet med att forma framtiden för radioastronomi och få en bättre förståelse av universum, säger Monika Fuller, avdelningschef Fordon- och automatisering på RISE.

image received via email

Monika Fuller, avdelningschef Fordon- och automatisering på RISE.

- Vi har utvecklat en metod tillsammans med Chalmers tekniska högskolas radioobservatorium för att testa de elektromagnetiska emissionerna för radiomottagarna som ska användas i SKAO-teleskopen, fortsätter Monika Fuller. Utvecklingen av metoden har varit utmanande på grund av att SKAOs krav på de ingående komponenternas utsläpp är extremt stränga, vilket innebär att det finns behov av att verifiera mycket låga emissioner där våra forskare har lyckats uppnå fantastiska resultat.

RISE är ett svenskt oberoende statligt forskningsinstitut med uppdraget att tillsammans med näringsliv och offentlig sektor utveckla konkurrenskraftiga lösningar och förutsättningar som driver en hållbar utveckling framåt. Med närmare 3 300 anställda bidrar vi till att omsätta kunskap från forskning till nya produkter och tjänster. Med vår unika bredd och samlade kompetens kan vi ta ett systemperspektiv på komplexa hållbarhetsfrågor. I våra cirka 130 testbäddar kan framtidens produkter och processer testas och skalas upp.

- Ackrediteringen av RISE är en del av SKAOs pågående aktiviteter för att ackreditera EMC-testanläggningar i flera länder för kvalificering av teleskopkomponenter som kommer att tillverkas av industripartners över hela världen, säger SKAO Product Assurance Manager EUR ING Dr. Job Obiebi, som ledde RISE-revisionen.

- På SKAO har vi varit mycket imponerade inte bara av testutrustningen, personalen och den tekniska kompetens som RISE har visat vid utvecklingen av databehandlingsskriptet som kan uppfylla våra mycket strikta krav, utan också deras öppenhet genom hela processen, vilket ger oss en hög grad av förtroende för att RISE anläggning kan producera utmärkta resultat när den används för att testa SKAO-produkter. Det kan ta veckor att testa en enskild produkt, så att ha RISE som en ackrediterad anläggning kommer att hjälpa oss att effektivt arbeta igenom de många komponenter vi måste testa och totalt sett bidra till att påskynda denna kritiska del av leveransen till teleskopen.

RISE ingår i nätverket Big Science Sweden som kopplar samman svensk industri, universitet och forskningsinstitut med internationella forskningsorganisationer.

 

SKAO 

  • SKAO (SKA Observatory) är en mellanstatlig organisation som förenar nationer över hela världen. Deras uppdrag är att bygga och driva banbrytande radioteleskop som med målet att förändra vår förståelse av universum och leverera samhällsnytta genom globalt samarbete och innovation.
  • SKAO globala huvudkontor ligger i Storbritannien, medan deras två anläggningar byggs på platser i Sydafrika och Australien med låga störningsnivåer från annan elektronik och radio.
  • SKAO:s teleskop (SKA-Mid, bestående av 197 antenner i frekvensområdet 350MHz-24GHz, och SKA-Low, bestående av 131 072 lågfrekventa antenner i frekvensområdet 50-350MHz) kommer att vara de två mest avancerade radioteleskopen på jorden. Tillsammans med andra toppmoderna forskningsanläggningar kommer de att utforska vetenskapens okända gränser och fördjupa vår förståelse av nyckelprocesser, inklusive bildandet och utvecklingen av galaxer, fundamental fysik i extrema miljöer och livets ursprung.
  • Väl i drift kommer SKAO att vara ett globalt observatorium som driver två teleskop över tre kontinenter på uppdrag av sina medlemsländer och partners.

Big Science Sweden 

  • Big Science Sweden kopplar samman svensk industri, universitet och forskningsinstitut med internationella forskningsorganisationer.
  • Över hela världen bedriver storskaliga forskningsanläggningar banbrytande forskning. Big Science Sweden fungerar som en brygga mellan svensk industri och akademi och dessa anläggningar.

RISE Research Institutes of Sweden

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra drygt 3300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 130-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.


Kontakt
Monika Fuller, avdelningschef Fordon och automatisering på RISE
monika.fuller@ri.se