Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

RISE får certifiera enligt EU:s förordningar för End of Waste

26 juni 2024, 06:20

För att hantera den ökande mängden avfall och främja en cirkulär ekonomi har EU fastställt regelverk för när avfall upphör att vara avfall och kan återanvändas som råvara eller produkt (End of Waste). RISE är nu ackrediterade för att genomföra kontroller av kvalitetsledningssystem när metallskrot, kopparskrot respektive krossglas upphör att vara avfall. 

Direktivet och förordningar för End of Waste innebär att återvunna material måste uppfylla vissa kvalitetskrav för att kunna användas säkert och effektivt i nya produkter. Materialen får inte heller utgöra risker för miljön eller människors hälsa. För att de återvunna materialen inte ska ge upphov till nytt avfall måste det finnas en efterfrågan och marknad för dem. All produktion av råvaror och material som förädlas eller säljs vidare behöver leva upp till den lagstiftning produkterna berörs av i nästa steg. Återvunna råvaror och material måste därför ha ett tydligt definierat användningsområde för att få säljas vidare. RISE är nu ackrediterade för att genomföra kontroller av kvalitetsledningssystem enligt EU:s förordningar 333/2011, 715/2013 och 1179/2012.

- Med den utökade ackrediteringen för End of Waste ser vi fram emot att kunna hjälpa befintliga och nya kunder i deras affärsrelationer. Tack vare certifikatet kan de visa att de uppfyller krav på kontroll av skrot från stål, järn, aluminium och koppar alternativt krossglas som upphör att vara avfall och förutsättningar för återvinning och minskat resursutnyttjande skapas, säger Eva-Stina Hedin, RISE.

För metallskrot, kopparskrot och krossglas ställs krav på att ett ackrediterat certifieringsorgan kontrollerar att kvalitetsledningssystemet hos producenten* uppfyller kraven i den aktuella förordningen. Hos RISE är denna ackreditering ett tillägg till ackrediteringen för certifiering av kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001.

*Med producenten avses den som överför avfallet för första gången till ny ägare efter att avfallet upphört att vara avfall.

 

Om certifiering hos RISE:

Certifiering av ledningssystem för kvalitet - ISO 9001 | RISE

 

För mer information kontakta:

Eva-Stina Hedin, RISE, eva-stina.hedin@ri.se

https://www.ri.se/sv/person/eva-stina-hedin